Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personele Arapça bilme zorunluluğu getirildi.

30 Aralık 2021 PERŞEMBE


 

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5043

Ekli “Yurtdışmda Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YURTDIŞINDA DAİMÎ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğe ek 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personeli bakımından, 7 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan ve bilmesi gereken yabancı diller arasında Arapça dili de yer alır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE