Üniversite ve mahalli idare iç denetçilerinin özlük hakkı talebi

Son zamanlarda çeşitli mecralarda merkezi denetim elemanları ile merkez uzmanı kadrolarında yer alan meslek mensuplarına maaş artışı yapılacağı duyumları

Üniversite ve mahalli idare iç denetçilerinin özlük hakkı talebi

Son zamanlarda çeşitli mecralarda merkezi denetim elemanları ile merkez uzmanı kadrolarında yer alan meslek mensuplarına maaş artışı yapılacağı duyumları paylaşılmaktadır.Yapılacak olan düzenlemenin taşrada görev yapan iç denetçileri kapsamadığı yönündeki duyumlar aynı görev ve ünvanda çalışan meslek mensupları arasında çalışma barışını bozacak bir düzenleme olacağı kaygısı yaratmaktadır.

Üniversite ve mahalli idare iç denetçilerinin özlük hakkı talebi

Üniversite ve mahalli idare iç denetçilerinin özlük hakkı talebi 

Son zamanlarda çeşitli mecralarda  merkezi denetim elemanları ile merkez uzmanı kadrolarında yer alan meslek mensuplarına maaş artışı yapılacağı duyumları paylaşılmaktadır.Yapılacak olan düzenlemenin taşrada görev yapan iç denetçileri kapsamadığı yönündeki duyumlar aynı görev ve ünvanda çalışan meslek mensupları arasında çalışma barışını bozacak bir düzenleme olacağı kaygısı yaratmaktadır.Daha önceki yıllarda yapılan bazı düzenlemelerde de aynı meslek mensubu olmaları ve aynı işi yapmalarına rağmen özlük haklarında farklı uygulamaların yapılmış olması, yapılacağı söylenen maaş düzenlemesinde de benzer bir durumun ortaya çıkması ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.Konuya ilişkin olarak haber sitemize gelen maillerde üniversite ve mahalli idarelerde çalışan iç denetçilerin taleplerini sitemizde yayınlama gereği duyduk.İç denetçiler ve diğer denetim elemanları için yapılacak olan özlük hakkı düzenlemelerinde taşra ve merkez ayrımı yapılmadan aynı sınav , aynı eğitim ve aynı işi yapan denetim elemanlarının aynı özlük haklarından faydalanmasının sağlanmasının adaletin gereği olduğunu düşünüyoruz.

Üniversite ve mahalli idarelerde görev yapan iç denetçilerin taleplerini aşağıda yayımlıyoruz.

5018 sayılı KMYKK ile kamu denetim sistemine dahil olan iç denetçiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapmaktadır. İç denetçiler aynı eğitime tabi tutulup, aynı sınavı başarıyla tamamlayarak Kamu İç Denetçi Sertifikası almakta ve bu sertifika ile bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler vb. kurumlara iç denetçi olarak atanmaktadırlar. Tüm kamu iç denetçileri atandıkları idarelerde anılan Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer yasal hükümler ile Kamu İç Denetim Standartlarının uygulanması noktasında aynı GÖREV, YETKİ VE SORUMLUKLARA sahiptirler. Merkezi idareler ile diğer idarelerde görev yapan iç denetçilerin bu bakımdan HİÇBİR YASAL FARKLILIKLARI bulunmamaktadır. Kanunun uygulanmasında, mesleki gelişime yönelik eğitimler, sertifika eğitimleri, sertifika derecelendirme işlemleri ve diğer tüm işlemler aynı esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda denetim türünde, görevlerinde, yetki ve sorumluluklarında, çalıştıkları kurumlara göre bir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde düzenleyici kuruluş olarak tüm iç denetçilerle ilgili düzenlemeleri İç Denetim Koordinasyon Kurulu aralarında bir ayrım yapmadan gerçekleştirmektedir.

Ancak, 375 sayılı KHK da değişiklik yapan 666 sayılı KHK ile üst düzey yöneticiler ile bazı denetim elemanlarının maaş hesaplama sisteminde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, denetim elemanlarının maaş artışı (genel bütçeye bağlı iç denetçiler de dahil olmak üzere) 3 sayılı cetveldeki rakamların artışı ile yapılmaktadır. 5018 sayılı Kanunun iç denetim hükümlerinin uygulanması bakımından genel bütçeli idareler iç denetçileri ile aynı mevzuat hükümlerine ve çalışma şartlarına sahip üniversite ve mahalli idareler iç denetçileri ise 3 sayılı cetvele dahil edilmemiştir. Bu durum anılan kurumlarda çalışan iç denetçilerin maaş artışlarından faydalanamamasına ve eşit işe eşit ücret prensibine aykırı bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kaldı ki, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme öncesinde üniversite ve büyükşehir belediyesi iç denetçileri ile aynı maaş alan genel müdürlük iç denetçileri de cetvele eklenmiştir. Anayasada ifade bulan kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olmayan düzenleme, eşit işe eşit ücret ödenememesine ve aynı koşullarda çalışan iç denetçiler arasında ayrımcılığa yol açmıştır. 

Yukarıda belirtildiği gibi benzer veya aynı mesleki alanlardan gelen, aynı eğitimi alan, aynı sertifika sınavına tabi tutulan, aynı görev, yetki ve sorumlulukları bulunan iç denetçiler için Genel Bütçeli idareler ile, üniversite ve mahalli idareler şeklinde ayrım yapılarak özlük düzenlemesi yapılması, mevcut mevzuat hükümleri kapsamında aylık artış katsayı ve göstergelerinin buna göre şekillenmesi, Anayasal hükümlere aykırı ve çalışma barışını bozan bir durum haline gelmiştir.

Durum böyle iken, son günlerde kamuoyunda dolaşan ve kurumlar arasında kamu personelinin özlük düzenlemelerine yönelik çalışmalara yansıyan bilgilere göre sadece 3 sayılı cetvelde yer alan denetim elemanlarının maaşlarında 13.000,00 TL civarında artış yapılacağı, üniversite ve mahalli idare iç denetçilerin bu artışın dışında tutulacağı söylentileri ve beklentileri, bu idarelerde görev yapan iç denetçilerde, huzursuzluk yaratmış ve iş motivasyonuna olumsuz olarak yansımıştır ve yansımaya da devam etmektedir.

5018 sayılı Kanunun merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsadığı ve bu idarelerde görevli iç denetçilerin Kanunun aynı madde hükümlerine göre görev yaptığı, herhangi bir yasal düzenlemede iç denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları bakımından bir farklılık bulunmadığı halde mevcut mağduriyet ortadayken yapılacak herhangi bir ücret artışı ile birlikte bu mağduriyetin daha da artacağı açıktır. Bunun doğuracağı sonuçlar dikkate alındığında, üniversite ve mahalli idare iç denetçilerini ayrık tutan maaş artışı düzenlemelerinin engellenmesi ve  tüm idarelerde 5018 sayılı Kmykk göre atanan ve iç denetçi kadrolarında bulunanların yapılacak özlük hakları düzenlemesinden faydalanmasını talep ediyoruz .

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 09:43
YORUM EKLE