Tanık İfade Tutanak

tanık ifade tutanak,  soruşturma tanık ifade tutanak, disiplin soruşturması ve önincelemede tanıkların ifadesi alınırken kullanılacak ifade tutanağı     Tanıklar İçin İfade Tutanağı İFADE TUTANAĞI

Tanık İfade Tutanak

                Tanıklar İçin İfade Tutanağı

İFADE TUTANAĞI

T.C. Kimlik Numarası :

Adı ve Soyadı :

Baba Adı :

Doğum tarihi :

Doğum yeri :

Mesleği :


İkametgahı :

Telefonları(ev,iş,cep no):

Hüviyeti yukarıda yazılı ........./.../201. tarihine rastlayan .......... günü saat ..... da .................. daki çalışma odamızda tanık sıfatıyla hazır bulundurularak tanıklığa engel bir hali olmadığı anlaşıldıktan sonra konu kendisine anlatılıp usulen verdirilen yeminden sonra ifadesinde:

“.....................................................................................................................................................

....................................................................................................” dedi.

Durumu gösterir (...) sayfadan oluşan işbu tutanak, aynı yer ve zamanda birlikte düzenlendi, kendisi tarafından da okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imzalandı.

...................., .../.../201.

İmza                                            İmza İmza

....................                              ............................                                                      ...................

(Ön incelemeyi yapan )          (Yeminli Zabıt Katibi)                                                 Tanık

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 20:32
YORUM EKLE