Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik oldu

sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeliğe göre Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında Alevi- Bektaşi

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik oldu

sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yönetmeliğe göre Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı pozisyon unvanı sözleşmeli olarak çalışabilecek

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik oldu

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik oldu 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapıln değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığında Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi pozsiyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı pozisyonunda sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Yapılan değişklikle bu unvanlarda görev alacaklarda aranan asgari özellikler ile mesleğe alınma şartları belirlendi.

Esaslarda yapılan bir başka değişiklik ise İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığında İç Güvenlik Uzmanı pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personeli kapsamaktadır. Buna göre, bu unvanda çalışacak personel Esaslardaki  hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilcek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine yirmi dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kültür ve Turizm Bakanlığında Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre çalıştırılır. Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında 12 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığında İç Güvenlik Uzmanı pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.”

MADDE 2- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

ALEVİ-BEKTAŞİ

CEMEVİ ÖNDERİ

Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olmak veya cemevlerinde erkan hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olmak.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ UZMANI

Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olmak ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunmuş olmak.

55

İÇ GÜVENLİK UZMANI

İç güvenlik alanında uzmanlaşmış olmak ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunmuş olmak.

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022, 09:29
YORUM EKLE