Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eleme sınavının değerlendirmesinde; alan bilgisi yüzde elli, genel yetenek ve genel kültür yüzde elli oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

YORUM EKLE