Sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yaralanma süresi uzatıldı

Sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yaralanma süresi uzatıldı

Sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yaralanma süresi uzatıldı

Sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yaralanma süresi uzatıldı

Sağlık  çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yaralanma süresi uzatıldı

Sağlık  çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yaralanma süresi uzatıldı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkı 30/6/2022 tarihine kadar uzatıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4977

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayıh Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

28/12/2021 TARİHLİ VE 4977 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 86 ncı maddesinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “30/6/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE