Personel Nakil Formu

PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ ,Personel Nakil Formu word belgesi ,naklen atanan personellerin işten ayrılmalarında düzenlenecek personel nakil formu yazımız ekinde

Personel Nakil Formu

Personel Nakil Formu

Naklen atanan personeller için merkezi harcama belgeleri yönetmeliğine göre düzenlenecek olan nakil formu 

 
 
PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ
 
 
Adı Soyadı
 
 
T.C. Kimlik No
 
 
Sicil Numarası
 
 
Kurum :
 
 
Emekli:
 
 
Görev Unvanı
 
 
Eski :
 
 
Yeni :
 
 
Görev Yeri
 
 
Eski :
 
 
Yeni :
 
 
Derece ve Kademesi
 
 
Eski :
 
 
Yeni :
 
 
Atama Tarihi
 
 
Tebliğ Tarihi:
 
 
Öğrenim Durumu
 
 
Yıllık İzin Durumu
 
 
Kıdem Aylığına Esas Hizmet Süresi
 
 
Tasarrufu Teşvik Hesap Numarası
 
 
Eski Görevinden Ayrılış Tarihi
 
 
Yeni Görev Yerinde Aylığa Hak Kazandığı Tarih
15 Gün İçinde Hareket Etmediği Takdirde Gecikme Nedeni
 
 
Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı, Almışsa Tutarı
 
 
Süregelen Gelir Vergisi Matrah Toplamı
 
 
Giyecek Yardımı Alıp Almadığı, Almışsa miktarı,miadı
 
 
Borçlu İse Borçlarına Ait Bilgiler
Almış Olduğu Sağlık Raporlarının Yıl İçindeki Toplam Süresi (Heyet Raporu Hariç)
Yabancı Dil Tazminatından Yararlanıp Yararlanmadığı Yararlanıyorsa Grubu
 
 
Sendika İsmi ve Kesinti Tutarı
 
 
Mutemet
 
 
Birim Amiri
 
 
İnsan Kaynakları Birim
 
 
Muhasebe Yetkilisi
 
 
Yetkilisi
 
 
Adı-Soyadı :………………………
 
 
........................................
 
 
…………………………………
 
 
............................................
 
 
Unvanı :İdari Tah. Şube Müdürü
 
 
………………………..
 
 
........................................
 
 
…………………………………..
 
 
............................................
 
 
İmzası :............................
 
 
........................................
 
 
............................................................................
 
 
............................................
 
 
M.Y.H.B.Y. Örnek No: 10

[embeddoc url="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2017/03/personel_nakil_formu.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 17:39
YORUM EKLE