Maliye Bakanlığı personeli kurum içi defterdarlık uzmanlığı sınavı bekliyor

Maliye Bakanlığı personeli kurum içi defterdarlık uzmanlığı sınavı bekliyor

Maliye Bakanlığı personeli kurum içi defterdarlık uzmanlığı sınavı bekliyor

Maliye Bakanlığı personeli kurum içi defterdarlık uzmanlığı sınavı bekliyor

Maliye Bakanlığı personeli kurum içi defterdarlık uzmanlığı sınavı bekliyor

Maliye Bakanlığı personeli kurum içi defterdarlık uzmanlığı sınavı bekliyor 

2019 yılında yapılan düzenleme ile maliye bakanlığı ve gelir idaresi başkanlığında çalışanlara kurum içi uzman hakkı verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Aradan geçen 2,5 senelik süre sonunda bugün itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan memurlar için kurum içi gelir uzmanlığı sınavı açılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığında görev yapan ve Kurum içi defterdarlık sınavı açılması için bekleyen memurlar tarafından sitemize gönderilen maillerden anlaşıldığı üzere kanuni düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren sınav açılmasını bekleyen memurlar düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren ders çalışmaya başladıklarını ancak beklenen sınavın açılmaması sebebiyle motivasyonlarının düştüğünü, 2,5 senelik süreçte sınavın açılmaması nedeniyle özlük olarak kayıplarının olduğunu beyan ederek en kısa süre içinde Gelir İdaresi Başkanlığında olduğu gibi sınav takviminin açıklanıp, sınavların yapılarak gerekli atamaların yapılmasını talep ediyorlar.

2019 yılında yapılan düzenleme 

"GEÇİCİ MADDE 1- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenerek kadrolarında bulundukları Kurum tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, kurumlarında Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarına atanırlar."

YORUM EKLE