Kamu personeli için yayımlanan koronavirüs genelgesi yürürülükten kaldırıldı

Kamu personeli için yayımlanan koronavirüs genelgesi yürürülükten kaldırıldı

Kamu personeli için yayımlanan koronavirüs genelgesi yürürülükten kaldırıldı

Kamu personeli için yayımlanan koronavirüs genelgesi yürürülükten kaldırıldı

Kamu personeli için yayımlanan  koronavirüs genelgesi yürürülükten kaldırıldı

Kamu personeli için yayımlanan  koronavirüs genelgesi yürürülükten kaldırıldı

9 Nisan 2022 CUMARTESİ

Sayı : 31804

                                                                                 GENELGE


 

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

GENELGE

2022/2

30/6/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

8 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yürürlükten kaldırılan Genelge aşağıda yer almaktadır:

Sayı : 31527

30 Haziran 2021 ÇARŞAMBA


 

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normallaşme ve Alınacak Tedbirler

GENELGE

2021/13

14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2021/8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup 1/7/2021 tarihi itibarıyla; kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecektir.

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecektir.

Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek; tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

29 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE