Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi

Cumhurbaşkanlığı, Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi yayımladı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Genelge'de, kamu kaynaklarının verimli kullanilmasi ve enerji maliyetlerinin azaltilmasi amaciyla 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliligi Kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalan için 2019/18 sayılı Genelge ile belirlenen %I5 eneiji tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar asgari %30 olacak şekilde güncellendi.

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu

GENELGE
2023/15

Kamu kaynaklannm verimli kullanilmasi ve enerji maliyetlerinin azaltilmasi amaciyla 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayih Enerji Verimliligi Kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalan için 2019/18 sayılı Genelge ile belirlenen %I5 eneiji tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar asgari %30 olacak şekilde güncellenmiştir.

Belirlenen tasarruf hedefme ula§ilarak enerji verimliliginin ve emisyon azaltiminin saglanmasi amaciyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligmin koordinasyonunda hazirlanan “Kamu Binalannda Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024-2030)” Bakanligin resmi internet adresinde yayimlanacaktir.

Söz konusu tasarruf hedefmin kamu kurum ve kurulu§lannca saglanmasi. uygulamalann takibi ve enerji tasarruf hesaplannin Cumhurba§kanligma raporlanmak üzere mezkür Rehber’de belirtilecek usule göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligina bildiriminc devam edilmesi hususlarinda bilgilerini ve geregini rica ederim.

3 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKAN

YORUM EKLE