Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden resmi görevi bulunmayanlara verilebilecek ek ders görevi 35 saat iken 30 saat olarak değiştirilmiştir.  Ayrıca, bu kapsamda ek ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesine imkan tanınmıştır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6242

Ekli “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KARAR

MADDE 1- 12/8/2021 tarihli ve 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “35” ibaresi “30” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenerek mevcut üçüncü fıkra dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bu madde kapsamında ek ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

YORUM EKLE