Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle DİB'nın eğitim faaliyetlerinde görev yapan personelin, 30 saate kadar ek ders almaları sağlanmış ayrıca, fiilen okuttukları her 5 saat ders için  egitim-öğretim hizmetlerine destek görevi karşılığı olarak 1 saat ilave ek ders ücreti ödenmesine karar verildi.

Böylece bu düzenleme kapsamındaki personele aylık 44 saat fazladan ek ders ücreti alma imkanı tanınmış oldu.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5993

Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aym maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere haftada 30 saate,”

“(7) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında ders görevi verilenlere, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim-öğretim hizmetlerine destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 10:03
YORUM EKLE