Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Geçtiğimiz hafta TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından: “Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına “Muhasebe Denetmeni” unvanına geçiş hakkı verilmesi yönünde Tavsiyede Bulunulmasına” karar verilmişti.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra denetim kadrosunun 3’te 2’sini oluşturan bahse konu denetim elemanları, kararın ardından Bakanlıktan muhasebe denetmeni unvanına geçiş imkânı sağlayacak bir düzenleme bekliyor.

 Ağustos ayında Defterdar emrinde Denetim ve İnceleme yetkisini haiz Defterdarlık Uzmanları arasında ayrıma gidilerek; sadece 2011 yılı öncesi Muhasebe Denetmeni/Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanlara Muhasebe Denetmeni unvanı tanınmıştı.

2011 yılından sonra mesleğe atanan ve 10 yıllık süreçte onlarla aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip olarak görev yapan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarına ise muhasebe denetmeni unvanı tanınmadığı gibi anılan uzmanların yetkileri de kaldırılmıştı. Ayrıca denetledikleri Birim Müdürlerinin astı olarak atanarak statü kaybına da uğratılmışlardı.

Bahse konu düzenlemeye ilişkin yapılan başvuruda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından: “Mezkûr düzenleme ile Defterdar emrinde Denetim ve İnceleme yetkisini haiz Defterdarlık Uzmanları aynı kişisel durum, nitelik ve statüdeyken aralarında ayrıma gidilerek farklı statülere atandıkları, mesleğe 2011 yılı öncesi girenlerin Muhasebe Denetmeni unvanını alırken 10 yıllık süreçte onlarla aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip olarak görev yapan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarına ise bu unvanın verilmediği anlaşılmakta olup, söz konusu durumdan etkilenen Defterdar emrinde Denetim ve İnceleme yetkisini haiz Defterdarlık Uzmanlarına da Muhasebe Denetmeni unvanı verilmesi için geçiş düzenlemesi yapılmasının haklı beklenti ve eşitlik ilkesine uygun olacağı değerlendirilmektedir.”  Denilerek,

“Yapılacak mevzuat düzenlemesi ile denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına “Muhasebe Denetmeni” unvanına geçiş hakkı verilmesi yönünde Tavsiyede Bulunulmasına” karar verilmiştir.

Kararın ardından Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları:

Haklı beklentilerinin göz önüne alınmasını, kamu personel kaynağının israf edilmesinin de önüne geçilerek, yetişmiş Denetim Elemanı vasfıyla Denetim ve İnceleme görevlerini sürdürmelerini sağlayacak “Muhasebe Denetmeni” unvanına atanmalarına ilişkin bir yasal düzenleme yapılmasını bekliyor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Muhasebe Denetmeni
Muhasebe Denetmeni - 4 ay Önce

Defterdarlık uzmanları milli emlaktan kalan uzman arkadaşlar, bu personele Muhasebe Denetmenliği kadrosu verilmesi doğru olmaz. Muhasebede çalışan daha eski Muhasebe Uzmanı olarak alınan personele de haksızlık olur, şu an Muhasebede çalışan Defterdarlık Uzmanlarına da haksızlık olur diye düşünüyoruz.