Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 27/4/2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

EK-1 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

I

MERKEZ TEŞKİLATI

SIRA NO

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

BAKANLIK MAKAMI

Bakan Yardımcısı, Müsteşar

Bakan

Bakan Müşaviri, Bakanlık Müşaviri

Bakan

Müsteşar Yardımcısı

Bakan

2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü

Bakan

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

3

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Bakan

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

4

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Bakan

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Diğer Personel

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

5

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanı

Bakan

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Diğer Personel

Daire Başkanı

6

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

7

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

Daire Başkam

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

8

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

9

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

Daire Başkam

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

10

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Avukat

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

11

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Kadının Statüsü Genel Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

12

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Genel Müdürü

Bakan

Genel Müdür Yardımcısı

Personel Genel Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

13

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

14

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Başkanı

15

İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

İç Denetçi

Bakan Yardımcısı

Diğer Personel

Bakan Yardımcısı

16

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Bakan Yardımcısı

Diğer Personel

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

17

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Bakan Yardımcısı

Diğer Personel

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

18

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

Bakan Yardımcısı

Diğer Personel

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

19

Döner Sermaye Vlerkez Müdürlüğü

Döner Sermaye Merkez Müdürü

Bakan Yardımcısı

Diğer Personel

Döner Sermaye Merkez Müdürü

II

TAŞRA TEŞKİLATI İL VE İLÇE KURULUŞLARI

SIRA NO

BİRİM / UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

İL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜKLERİ

İl Müdürü

Vali

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Avukat

İl Müdürü

Diğer Personel

İl Müdür Yardımcısı

İl Merkezindeki Sosyal Hizmet Kuruluşları

Kuruluş Müdürü

İl Müdürü

Diğer Personel

Kuruluş Müdürü

2

İlçelerdeki Sosyal Hizmet Kuruluşları

Kuruluş Müdürü

Kaymakam

Diğer Personel

Kuruluş Müdürü

III

YURT DIŞI TEŞKİLATI

SIRA NO

BİRİM / UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği

Müşavir

Misyon Şefi

Diğer Personel

Müşavir

2

Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği

Ataşe

Misyon Şefi

Diğer Personel

Ataşe

YORUM EKLE