8 Ekim 2022 tarihli üye seçimi, atama ve görevden alma kararları

8 Ekim 2022 tarihli üye seçimi, atama ve görevden alma kararları

8 Ekim 2022 tarihli üye seçimi, atama ve görevden alma kararları

8 Ekim 2022 tarihli üye seçimi, atama ve görevden alma kararları

8 Ekim 2022 tarihli üye seçimi, atama ve görevden alma kararları

8 Ekim 2022 tarihli üye seçimi, atama ve görevden alma kararları

Resmî Gazete

Sayı : 31977

8 Ekim 2022 CUMARTESİ


 

TBMM KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNE UYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1341 Karar Tarihi: 05.10.2022

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146’ncı maddesi gereğince, Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday içerisinden Sayıştay üyesi Muhterem ÎNCE, Genel Kurulun 05.10.2022 tarihli 3’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.
 

TBMM KARARI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1340 Karar Tarihi: 05.10.2022

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 21’inci maddesine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boşalacak olan iki üyelik için, Genel Kurulun 05.10.2022 tarihli 3’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

ADI VE SOYADI                                                                        ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU

îsmail AYDIN                                                                            Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu

Recep KESKİN                                                                        Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/513

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dr. Fatih Mehmet AYDIN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/514

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cafer Tayyar DOYMAZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/515

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Strateji Geliştirme Başkanı Haşan GÜÇLÜ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/516

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bünyamin KAHRAMAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/517

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Diyanet Akademisi Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Osman KAAN görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/518

İletişim Başkanlığında açık bulunan;

Adana Bölge Müdürlüğüne Ali İmran TURGUT,

Ankara Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ali SOYLU,

İzmir Bölge Müdürlüğüne Cengiz Kutlu YÜKSEL,

Kayseri Bölge Müdürlüğüne Yahya TEKİN,

Konya Bölge Müdürlüğüne Taner TAŞKIRAN,

Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Efe Murat ERBAŞ,

Trabzon Bölge Müdürlüğüne Murat GÜLER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/519

Adli Tıp Kuramında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet ŞİMŞEK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/520

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan HUT görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/521

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haliç Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sedat ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/522

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat YENİDÜNYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/523

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir GÜMÜŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/524

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ÖZGÜVEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Abdülkadir YILMAZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/525

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tamer KIRBAÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/526

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alime KARAGÖL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/527

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf  KARAKAŞ,

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Recep DEMÎR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/528

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Soner KAYA,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gökçen AYGÜN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/529

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan ÇELÎK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

7 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE