6 Ağustos 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

6 Ağustos 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

6 Ağustos 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

6 Ağustos 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

6 Ağustos 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

6 Ağustos 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

Resmî Gazete

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/355

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Müfettişleri Onur Utku SEVİM, Yılmaz GENÇ, Sefa ÇINAR, Barış İNTEPE ve Sinan DURSUN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/356

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşan Turan KARATEPE görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/357

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan ÖZDAG görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Filiz KAYACI BOZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/358

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı îş Müfettişi Sabri Akdeniz SARI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/359

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan îş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Özgür ÜNVER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/360

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan îş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan îş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

5/8/2022 TARİHLİ VE 2022/360 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SIRANU.

AD SOY AD

1.

EMRAH KÜRŞAT ÇAKIR

2.

MEHMET ASAL10ĞLU

3.

MUHAMMED RAŞÎD KARAMAN

4.

MÜNEVVER YILDIZ

5.

NAZLI HİLAL DÜKÜNLÜ

6.

OKAN KARAGÜLLE

7.

ÖZGE AYHAN ÇULHA

8.

REŞAT AKYÜZ

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/361

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Rıza KAYA atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/362

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis DİRÎK,

Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz SÜMER, merkeze alınmış,

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat ÜLKÜ,

Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren AKYOL,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/363

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin ERÇİN,

Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya BAKKALBAŞI,

Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İrfan NEZİROĞLU, -Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule TULUN,

Kenya Cumhuriyeti Nexdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil MİROĞLU,

merkeze alınmış,

Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat TAMER,

Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İshak Ebrar ÇUBUKÇU,

Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail ÇOBANOĞLU,

Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN,

Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çevre, İklim Değişikliği ve Smıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay YÜKSEL,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/364

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mithat YÜKSEL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/365

Recep Tayyip ERDOĞAN

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat YANIK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/366

Maden ve Petrol îşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kazım ÖZGÜR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/367

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Veli ALTUNDAĞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/368

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bülunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Selçuk TAŞKIRAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/369

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Başmüfettişi Ali Serkan ERDOĞAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/370

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başan gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

5/8/2022 TARİHLİ VE 2022/370 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SIRA NU.

AD SOYAD

1

ENES ENGİN

2

FATİH ŞEN

3

HALİL GÜMÜŞ

4

MURAT KERİM ERDÜZEN

5

SEDAT AKMEŞE

6

SAMET TECİMEN

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/371

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Maksut KÜÇÜK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/372

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih Mehmet BAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/373

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat Î1 Kültür ve Turizm Müdürü Adem ÇAKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/374

Kültür ve Turizm Bakanlığı Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal AKÇAY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/375

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet MAZAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/376

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent DİLMAÇ ve Mehmet KARATAŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/377

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış îlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hande MERÇAN AYGEN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/378

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Muhammed Vahit ÖZKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/379

Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane Î1 Tarım ve Orman Müdürü Edip BİRŞEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/380

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

İhracat Genel Müdür Yardımcılıklarına Mustafa İlker ÖZDEM, Bülent TUNCER, Erbülent KURŞUN,

İthalat Genel Müdür Yardımcılıklarına Önder DUMAN, Okan ÖZTÜRK,

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Can BALAK,

Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıklarına Burak Serkan YAŞAR, Erdal KARAHİSAR, Hüseyin Sadi ÇETİNTAŞ, Kadir TURSUN, Nevzat BOZKURT,

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Mehtap ATAKAN ÖZKAN, Aylin BEBEKOĞLU, Bahar GÜÇLÜ, Atakan ÖZDEMİR,

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılıklarına Çiğdem ŞAMİLOĞLU ERKOÇ, Ömür ATILGAN, Ali Alperen KAÇAR,

Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem TOPBAŞ,

Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılıklarına Haşan Oktay DUYGUN, Bekir Can USLU, Can YILDIZ,

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılığına Hasan MUTAF,

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Raif CAN,

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Devran AYIK,

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Mehmet GÜMÜŞ, Hacim Selahattin KOSAOĞLU,

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılıklarına Barış NALÇACI, Mustafa Tuğberk KARAMAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/381

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Haşan PEZÜK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/382

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ufuk YALÇIN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/383

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa BANKAOĞLU atanmıştır.

YORUM EKLE