4924 sayılı yasaya tabi sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili karar yayımlandı.

4924 sayılı yasaya tabi sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili karar yayımlandı.

4924 sayılı yasaya tabi sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili karar yayımlandı.

4924 sayılı yasaya tabi sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili karar yayımlandı.

 Bilindiği üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir.  4924 sayılı yasaya göre, istihdam edilen sözleşmeli personel yılda bir kez Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilmektedir. 

Bu kapsamda, 25.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mevcut çalışanların yeni yılda çalıştırılacakları hizmet birimleri  tespit edilmiştir. Dolayısıyla yapılan işlem yeni yılda sözleşmeli personel alımı işi olmayıp, mevcut çalışanlara yönelik bir kadro düzenlemesidir.

Resmî Gazete

CUMHUBAŞKANI KARARI

Karar: 2020/566

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2021 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/12/2020 TARİHLİ VE 2020/566 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

4924 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE 1/1/2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 2021 YILINDA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ

İSTİHDAM EDİLECEK HİZMET BİRİMLERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK EVİ

YATAKLI TEDAVİ

TOPLAM

DİŞ TABİBİ

1

1

DİYETİSYEN

1

1

EBE

2

194

1

197

HEMŞİRE

5

5

PSİKOLOG

1

1

SAĞLIK MEMURU

4

8

33

45

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

1

TABİP

215

885

5.685

6.785

UZMAN TABİP

34

28

8.902

8.964

TOPLAM

220

34

923

194

14.629

16.000

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 12:15
YORUM EKLE