4 Haziran 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Haziran 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Haziran 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Haziran 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Haziran 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Haziran 2022 tarihli atama ve görevden alma kararları

Resmî Gazete

Sayı : 31856

4 Haziran 2022 CUMARTESİ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/235

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut TÜRK, görevden alınmış,

Başkan Yardımcılığına, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir DİNÇ,

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mersin İl Müftüsü Şaban KONDİ,

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mahmut ÖZDEMİR,

Strateji Geliştirme Başkanlığına Haşan GÜÇLÜ,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/236

İletişim Başkanlığında açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Erdem ERBEK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/237

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Î1 Müdürü Ahmet KURT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/238

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Giresun İl Müdürü Mustafa TOSUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/239

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Hüsnü Bengin EFETÜRK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/240

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürü Mustafa PELTEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/241

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

Bursa İl Müdürlüğüne Muhammer DOĞAN,

Yalova İl Müdürlüğüne Arif LAÇİN,

Uşak İl Müdürlüğüne Ekrem BORAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/242

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Kayseri İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsrafil AKTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/243

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin KOCAPİÇAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/244

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan;

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Akın KISA,

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat ALACATLI,

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali LALOGLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/245

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne İsmail Hakkı MUSA,

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Esra CANKORUR,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa KAPUCU,

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kezban Nilvana D ARAM A YILDIRIMGEÇ,

İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Hayriye KUMAŞCIOĞLU,

Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Nevzat UYANIK,

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Zeynep KIZILTAN,

Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Murat LÜTEM,

Strateji Geliştirme Başkanlığına Haldun KOÇ,

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne İlhan SAYGILI,

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Esen ALTUG,

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Şebnem İNCESU,

Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hayriye Nurdan ERPULAT ALTUNTAŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/246

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Sait UYANIK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/247

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer ERDEM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/248

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdurrahman TİRYAKİ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/249

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet DİLSİZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/250

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nesim TURAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/251

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürü Soner KORKMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/252

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı YAZICI,

Personel Genel Müdür Yardımcısı Tayyar TARI,

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa DURAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/253

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Mustafa Emre BAYKAL ve Selçuk KIRBAŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/254

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mücahit CİVRİZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/255

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan;

Adana Bölge Müdürlüğüne Orhan Deha DEDE,

Ankara Bölge Müdürlüğüne Hakan YURTTUTAN,

Antalya Bölge Müdürlüğüne Ergün ERTAŞ,

Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Taner TEKELİ,

Bursa Bölge Müdürlüğüne Zeki BOSTANCI,

Denizli Bölge Müdürlüğüne Özer COŞKUN,

Edime Bölge Müdürlüğüne Haşan AKDEMİR,

Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Tolga DEMİREL,

İstanbul Bölge Müdürlüğüne Ali İhsan YÜCEDAĞ,

İzmir Bölge Müdürlüğüne Yavuz UYAR,

Kars Bölge Müdürlüğüne Dursun COŞGUN,

Kayseri Bölge Müdürlüğüne Mehmet VARAN,

Konya Bölge Müdürlüğüne Muammer KUBALOĞLU,

Malatya Bölge Müdürlüğüne Ali TÜFEKÇİ,

Manisa Bölge Müdürlüğüne Selçuk DİREKÇİ,

Nevşehir Bölge Müdürlüğüne İsa KAYMAK,

Samsun Bölge Müdürlüğüne Halil EMECEN,

Siirt Bölge Müdürlüğüne Musa Can ÇİL,

Van Bölge Müdürlüğüne Cem ÖZ AYDIN,

Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Cengizhan GÜDER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/256

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Mehmet PARLAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/257

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mustafa GÜNDÜZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Karar: 2022/258

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet İŞLEYEN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/259

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Tolga Kaan SEVİNÇ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/260

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Halim YILDIRIM 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/261

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar ALTUNAL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/262

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent SEZGİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/263

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan ODABAŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Başmüfettiş Recep SEMİZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/264

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Fuat KASIMCAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/265

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Tekin ARPACIK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/266

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ALPASLAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/267

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Mehmet ÇELİK ve Şahin AYBAL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/268

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN ve Volkan Mutlu COŞKUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/269

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan GEZGİNÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/270

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Durali KOÇAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/271

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit ALKAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhiddin ŞAHİN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/272

Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adem DİNÇ, Hakan BİLİR, Mehmet HASDEMİR ve Mehmet TUNÇAK atanmıştır. ’

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/273

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri Nihal SEVÜK, Nevzat SOYLU, Murat ÜLPER ve Aslıhan MERE atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/274

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü;

3. Bölge Müdürü Turgut AYDIN,

8. Bölge Müdürü Ökkeş CEYLAN,

13. Bölge Müdürü Salih CENGİZ, görevden alınmış,

Genel Müdür Yardımcılığına Metin AYTEKİN,

Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet SAĞLAM,

4. Bölge Müdürlüğüne İlhan AYTEKİN,

9. Bölge Müdürlüğüne Savaş BAYINDIR,

12. Bölge Müdürlüğüne Alparslan EŞLİK, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/275

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal Yaşar TANGÜL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/276

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü;

6. Bölge Müdürü Oğuz SAYGILI, görevden alınmış,

5. Bölge Müdürlüğüne Ali KARABEY,

6. Bölge Müdürlüğüne Aliseydi FELEK, atanmıştır.

3 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE