15.04.2022 itibaren harcırahlar zamlı ödenecek

2022 yılı yurt içi konaklama bedelleri 15.04.2022 tarihinden itibaren artırımlı ödenecek konuya ilişkin muhasebat yazısı

15.04.2022 itibaren harcırahlar zamlı ödenecek

2022 yılı yurt içi konaklama bedelleri 15.04.2022 tarihinden itibaren artırımlı ödenecek konuya ilişkin muhasebat yazısı

15.04.2022 itibaren harcırahlar zamlı ödenecek

15.04.2022 itibaren harcırahlarda konaklama ücretleri  zamlı ödenecek 

15/04/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi vc Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında; maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (II) işaretli cetvelin "I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33) ” başlıklı bölümünün dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı" ibareleri “%180 artırımlı miktarı" şeklinde, “%50‘si” ibaresi “%95 'i ” şeklinde, “°%40 ’ı" ibaresi “%75 ’i" şeklinde uygulanır. ” hükmü yer almakta olup söz konusu madde yayım tarihi olan 15/4/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

YORUM EKLE