4/C'li Personel BES Sistemine Dahil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarihli yazına göre 4/C'li personeller Birey

4/C'li Personel BES Sistemine Dahil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarihli yazına göre 4/C'li personeller Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmeyecektir.


T.C


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü


 


Sayı: 54135754-840-E. 4793087                                                                                                         07.04.2017


Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi


DAĞITIM YERLERİNE


İlgi: 25/08/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.


Bilindiği üzere ilgi Kanun ve ilgili mevzuat gereğince; çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi için; ilgi (b) Bakan Oluru ile Bakanlığımız merkez teşkilatında sigorta şirketinin belirlenmesi ve sözleşme imzalanması konularında Destek Hizmetleri Genel Müdürü, taşra teşkilatlarında sigorta şirketi seçimi ve sözleşme imzalanması konularında ise Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra teşkilatlarında birim amirleri, illerde il milli eğitim müdürleri, ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürlerine yetki verilmiştir.


Ancak, Bakanlığımız taşra teşkilatlarından Genel Müdürlüğümüze gelen yazı ve telefonlarda Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında bazı konularda tereddüt yaşandığı bildirilmiş olup, yaşanan tereddütler hakkında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından yazı ile görüş sorulmuştur. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Özel Emeklilik Dairesinin oed@hazine.gov.tr adresinden resmi mail yoluyla ayrı bir görüş elde edilmiş olup, 15 Mart-14 Nisan 2017 dönemine ilişkin 14 Nisan ve sonrasında maaş ödenecek çalışanların (çalıştıktan sonra maaş alanlar), 1-14 Nisan 2017 tarihleri arasındaki ücretlerinden 14 günlük otomatik katılım kapsamında bireysel emeklilik katkı payı kesintisi yapılması gerektiği ve 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4' üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilenlerin otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planına dahil edilmeyeceği hususundaki söz konusu görüş mail'i ekte gönderilmiştir. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından yazı ile görüş geldiğinde ayrıca gönderilecektir.


İl milli eğitim müdürlüklerince, yazımız ve ekinin ilçe milli eğitim müdürlüklerine de gönderilerek, konu hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması gerekmektedir Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Ek Mail çıktısı (1 sayfa)


Halis TEKİNER


Bakan a.


Genel Müdür V.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2017, 11:41
YORUM EKLE