Okul kantin kiraları yüzde 25 oranında artırılacak

Okul kantin kiraları yüzde 25 oranında artırılacak

Okul kantin kiraları yüzde 25 oranında artırılacak

Okul kantin kiraları yüzde 25 oranında artırılacak

Okul kantin kiraları yüzde 25 oranında artırılacak

Okul kantin kiraları yüzde 25 oranında artırılacak

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği gereğince 2023 yılında kantin ve benzeri yerlerin kira artış oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kira bedelinin yıllık artırımı

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Sözleşme süresi bir yılı aşan, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11/9/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılacak olan kira artışı; bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşi oranında uygulanır. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 12/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022, 11:23
YORUM EKLE