2023 yılı MTV oranı belli oldu

2023 yılı MTV oranı belli oldu

2023 yılı MTV oranı belli oldu

2023 yılı MTV oranı belli oldu

2023 yılı MTV oranı belli oldu

2023 yılı MTV oranı belli oldu

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi oranı 61,5 olarak belirlenmiştir.

21 Aralık 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32050

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6582

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranımn belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20/12/2022 TARİHLİ VE 6582 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022, 23:13
YORUM EKLE