Doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılmak istiyorum ne kadar süre aylıksız izin kullanabilirim?

Memurların doğum yapması nedeniyle analık izin hakları olduğu gibi yine kadın memurun analık izninden sonrada başka bir izin hakkı daha vardır.Memurun doğum nedeniyle ücretli olarak kullandığı analık izninden sonra memur ayrıca ücretsiz izinde alabilir. Doğum nedeniyle alınabilecek olan ücretsiz izin hakkından doğum yapan kadın memurun yararlanma hakkı olduğu gibi eşi doğum yapan memurun kendiside doğum nedeniyle aylıksız doğum sonrası izne ayrılma hakkına sahiptir.

 657 Sayılı Kanunun 108. Maddesinin B bendinde “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” denilmektedir. Buna istinaden doğum sonrası izninin bitiminden itibaren 2 yıllık süre içerisinde aylıksız iznini ister tamamını kullanır, isterse ihtiyaç duyduğu dönemlerde parça olarak kullanabilir fakat bahsedilen 2 yıllık süreyi geçmemesi gerekmektedir