Soruşturma raporu verildikten sonra disiplin cezası kaç günde verilir

disiplin soruşturma raporu verildikten sonra disiplin amirleri disiplin cezasını kaç gün içinde vermesi gerekir

Soruşturma raporu verildikten sonra disiplin cezası kaç günde verilir

disiplin soruşturma raporu verildikten sonra disiplin amirleri disiplin cezasını kaç gün içinde vermesi gerekir

Soruşturma raporu verildikten sonra disiplin cezası kaç günde verilir

Soruşturma raporu verildikten sonra disiplin cezası kaç günde verilir

Memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde düzenlenen soruşturma raporlarının disiplin amirlerine verilmesinden itibaren soruşturma raporunda önerilen cezanın türüne göre disiplin cezasında karar verme sürelerinde farklı süreler 657 sayılı kanunun 128 maddesinde belirlenmiştir. Buna göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde disiplin amirlerince ilgili cezalar verilmek zorundadır.Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Karar süresi: Madde 128 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/34 md.) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yyüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

YORUM EKLE