Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların Ödevler ve Sorumlulukları başlığı altında memurların Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların Ödevler ve Sorumlulukları başlığı altında memurların Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi görev ve sorumluluğu anlatılmıştır

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

-Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların Ödevler ve Sorumlulukları başlığı altında memurların Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi görev ve sorumluluğu anlatılmıştır. Memurun kurumda kullanılan resmi araç ve gereçleri amacı dışında kullanması durumunda memurun disiplin cezası ile karşı karşıya kalması mümkündür. 657 sayılı kanununda memurun kuruma ait araç ve gereçleri amacı dışında kullanması halinde karşı karşıya kalabileceği disiplin cezalarına aşağıda yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun'un “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125. maddesinin (A) Bendinin (a) fıkrasında yer alan “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranma,” düzenleme “Uyarma” cezasını; (B) Bendinin (a) fıkrasında yer alan “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.” ve (f) fıkrasında yer alan “Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,” düzenlemeleri “Kınama” cezasını; (C) Bendinin (a) fıkrasında yer alan “Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,” ve (c) fıkrasında yer alan “Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,” düzenlemeleri “Aylıktan Kesme” cezasını gerektiren disiplin suçu olarak öngörülmüştür.

YORUM EKLE