Özel kanununa göre memura disiplin cezası verilmesi

özel kanunda memurun işlemiş olduğu fiil ile alakalı ceza maddesi varsa memura ilgili kanununa göre ceza verilmesi gerekir

Özel kanununa göre memura disiplin cezası verilmesi

özel kanunda memurun işlemiş olduğu fiil ile alakalı ceza maddesi varsa memura ilgili kanununa göre ceza verilmesi gerekir

Özel kanununa göre memura disiplin cezası verilmesi

Özel kanununa göre memura disiplin cezası verilmesi 

Devlet memuru olarak görev kişilere işlemiş oldukları suçlara ilişkin olarak Devlet memurları kanununda yer alan disiplin cezalarının verilmesi gerekmektedir. Memurun işlemiş olduğu fiil ile alakalı özel kanunlarda suç ve ceza tanımı yapılmış ise memura ilgili  ceza verilmeli eğer kanun maddesinde tam ve açık olarak suç ve cezaya ilişkin bir düzenleme yoksa 657 sayılı kanunda yer alan hükümlere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin geçmiş yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararı yazımız ekinde yer almaktadır.

Özel kanunların disiplin suç ve cezalarına ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, memurların eylemlerinin ve bu eyleme verilecek disiplin cezalarının özel yasada tam ve açık olarak tanımlanması gerektiği, aksi halde genel kanun olan 657 sayılı Yasa hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği”, D.12.D., Karar Tarihi: 21.11.2000, E. 2000/958, K. 2000/4088, Danıştay Dergisi, Sayı: 105, s. 601

YORUM EKLE