Mahkemece Alınan İfadeler Disiplin Soruşturmasında Kullanılabilir mi?

Mahkemece Alınan İfadeler Disiplin Soruşturmasında Kullanılabilir mi? Suç işleyen memurlar hakkında disiplin soruşturması esnasında mahkeme tarafından

Mahkemece Alınan İfadeler Disiplin Soruşturmasında Kullanılabilir mi?

Mahkemece Alınan İfadeler Disiplin Soruşturmasında Kullanılabilir mi? Suç işleyen memurlar hakkında disiplin soruşturması esnasında mahkeme tarafından alınmış olan ifadeler kullanılabilir mi

Mahkemece Alınan İfadeler Disiplin Soruşturmasında Kullanılabilir mi?

Mahkemece Alınan İfadeler Disiplin Soruşturmasında Kullanılabilir mi?

Suç işleyen memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılması gerektiği gibi yapılacak olan soruşturmasınında belirli usuller çerçevesinde yapılması ve düzenlenecek raporun buna göre hazırlanması gerekmektedir.Disiplin soruşturması yürüten soruşturmacıların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birisi hakkında soruşturma yapılan kişinin savunmasının alınması bunun yanında ilgili olayla ilgili varsa tanıkların ifadelerine başvurulmasıdır.Bazı durumlarda öncelikle adli makamlara intikal eden ve daha sonra memurun kurumuna bildirilip disiplin soruşturması açılan olaylarda disiplin soruşturma raporu içinde mahkemece düzenlenen ve elde edilen bilgi belgelerde yer almaktadır.Bazen soruşturmayı yürüten soruşturmacılar soruşturma konusuna ilişkin kararlarını verirken mahkemelerce elde edilen bilgi ve belgelerden yararlanabilmektedirler. Danıştay  Başkanlığınca verilmiş olan bir kararda danıştay başkanlığı disiplin soruşturması esnasında adli makamlarca alınan ifadelere göre rapor düzenleyen ancak disiplin soruşturması esnasında soruşturmacı tarafından ifade alınmayan bir olayda verilen disiplin cezasını iptal etmiştir.İptale gerekçe olarak da disiplin soruşturması esnasında tanıkların ifadesine başvurulmamasının şüpheli lehine veya aleyhine olsa bile bir zorunluluk olduğu, tanıkların ifadesi alınmadan tamamlanan soruşturmanın eksik olduğu yönünde karar verilmiştir.

Danıştay  Beşinci Daire Esas No : 2016/10141 Karar No : 2016/4886

Özeti :Her ne kadar adli soruşturma aşamasında alınan tanık ifadelerinin soruşturma dosyasına eklendiği görülmüş ise de; disiplin hukuku ile ceza hukuku soruşturma ve yargılama usulleri, verilen cezanın niteliği, bu cezanın doğurduğu sonuçlar ve etkileri ile ceza ve suçların tanımı ve konuluş amaçlarının birbirinden farklı özellikler gösterdiği, bu durumda, disiplin soruşturması kapsamında davacı lehine ve aleyhine olan tüm deliller araştırılmadan, tanık ifadelerine başvurulmadan, eksik incelemeye dayalı soruşturma raporuna dayalı tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında.

Olayda, yukarıda yer verilen disiplin ilkeleri doğrultusunda, kusurlu halin tespitinden sonra yasal süreler içerisinde ilgili memur hakkında disiplin soruşturması açıldığı, bağımsız bir muhakkik tayin edilerek yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporu değerlendirilerek yetkili disiplin amiri tarafından bir disiplin cezası tesis edildiği görülmüş ise de; davacıya isnat edilen eylemle ilgili tanık ifadelerine başvurulmadığı, (yanında cep telefonu bulunan hükümlü, hükümlüyle hastanede aynı odada kalan kişilerin ifadeleri gibi..) yalnızca cep telefonuna ilişkin görüşme detaylarının değerlendirilmesiyle yetinildiği görülmüştür.

Öte yandan, her ne kadar adli soruşturma aşamasında alınan tanık ifadelerinin soruşturma dosyasına eklendiği görülmüş ise de; disiplin hukuku ile ceza hukuku soruşturma ve yargılama usulleri, verilen cezanın niteliği, bu cezanın doğurduğu sonuçlar ve etkileri ile ceza ve suçların tanımı ve konuluş amaçları birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Bu durumda, davacı lehine ve aleyhine olan tüm deliller araştırılmadan, eksik incelemeye dayalı soruşturma raporuna dayalı tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, anılan işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise belirtilen gerekçe ile hukuka aykırılık görülmemiştir.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, 08:51
YORUM EKLE