Görev yeri değişen memura disiplin cezasını kim verir

soruşturma esnasında veya soruşturmadan önce görev yeri değişen memura disiplin cezası hangi yerde verilir

Görev yeri değişen memura disiplin cezasını kim verir

soruşturma esnasında veya soruşturmadan önce görev yeri değişen memura disiplin cezası hangi yerde verilir

Görev yeri değişen memura disiplin cezasını kim verir

Görev yeri değişen memura disiplin cezasını kim verir

Memurlar hakkında eski görev yerlerinde işlenmiş olan disiplin suçlarından dolayı disiplin cezası verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda memura disiplin cezasının hangi makam tarafından verileceği hususu memurlar arasında tereddüte neden olmaktadır. Konuya ilişkin verilmiş olan bir danıştay kararında memura verilecek olan disiplin cezasının memurun fiilen görev yaptığı yerde verilmesi gerektiği yöünde karar verilmiştir. İlgili karara göre memurun önceki görev yerinde işlemiş olduğu fiil ile alakalı soruşturma önceki görev yerinde yapılacak ceza verilecek ise soruşturma dosyası yeni görev yerine gönderilmelidir.

“Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulu disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olup, olayda dava konusu işleme dayanak olan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde aksi yönde bir hüküm bulunmadığından, kınama cezasının verildiği tarihte davacının görev yaptığı yerdeki disiplin amiri tarafından işlem tesis edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır”. D.12.D., E. 2012/8023, K. 2013/8802, Karar Günü: 26.11.2013, emsal. danistay. gov. tr., Erişim Tarihi: 03.03.2015.

YORUM EKLE