Disiplin Cezasında 7 Günlük İtiraz Süresi Nasıl Hesaplanır?

Disiplin Cezasında 7 Günlük İtiraz Süresi Nasıl Hesaplanır? disiplin cezasına itiraz süresi kaç gündür, disiplin cezasına itiraz süresine resmi tatiller ve hafta sonları dahilmi

Disiplin Cezasında 7 Günlük İtiraz Süresi Nasıl Hesaplanır?

Disiplin Cezasında 7 Günlük İtiraz Süresi Nasıl Hesaplanır?

Devlet memuru olarak görev yapan kişiler çeşitli nedenlerle disiplin soruşturması geçirmekte ve kendilerine disiplin cezaları verilebilmektedir.Devlet memuru olarak görev yapanlara verilen cezalara ilişkin itiraz sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin mevzuat 657 sayılı yasanın 135. maddesinde yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "itiraz" başlıklı 135. maddesinde, "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir." hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinde yer alan süre 7 günlük süre hesaplamasına tebliğ tarihini takip eden günden itibaren başlanacak ve 7. günün sonunda itiraz süresi sona erecektir.Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse memura ayın 1 inde tebliğ edilen bir disiplin cezasına karşılık memur ayın 2 sinden itibaren 7 günlük sürede itiraz etme hakkına sahiptir.Yedi günlük sürenin bitim tarihi ayın 8 inde mesai bitimine kadar devam etmektedir.Disiplin cezaları, anılan düzenleme gereği 7 günlük itiraz süresinin sonuna kadar kesinleşmeyecektir. Örnekteki vermiş olduğumuz durumunda ayın 9 unda memurun disiplin cezasına karşı üst disiplin amirlerine  itiraz hakkı sona ermiş olacaktır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 93. maddesinde, "Resmi tatil günleri, süreye dahildir. Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter" kuralına yer verilmiştir

Kanun maddesinde bahsedilen 7 günlük süre iş günü olarak değil gün olarak hesaplanmak zorundadır.Bu nedenle 7 günlük süre içerisine denk gelen sürelerdeki tatil günleri de süre hesaplamasına dahil edilmelidir.Ancak  disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda 7 günlük sürenin sonu hafta sonu tatillerine veya resmi tatillere denk gelir ise memurun tatil sürelerini takip eden ilk iş günü mesai bitim saatine kadar itiraz süresi devam etmektedir.Tatil gününü takip eden ilk mesai gününde de disiplin cezasına itiraz etmeyen memur hakkında verilmiş olan disiplin cezası kesinleşmiş olacaktır.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 14:27
YORUM EKLE