Disiplin Amiri Disiplin Soruşturmasını Kendisi Yapıp Ceza Verebilir mi?

Disiplin Amiri Disiplin Soruşturmasını Kendisi Yapıp Ceza Verebilir mi? disiplin amirince alınan savunma neticesinde verilen disiplin cezası hakkında danıştay

Disiplin Amiri Disiplin Soruşturmasını Kendisi Yapıp Ceza Verebilir mi?

Disiplin Amiri Disiplin Soruşturmasını Kendisi Yapıp Ceza Verebilir mi? disiplin amirince alınan savunma neticesinde verilen disiplin cezası hakkında danıştay kararı

Disiplin Amiri Disiplin Soruşturmasını Kendisi Yapıp Ceza Verebilir mi?

Disiplin Amiri Disiplin Soruşturmasını Kendisi Yapıp Ceza Verebilir mi?

657 sayılı devlet memurları kanunun 124 ile 136 maddeleri arasında yer alan maddeleri arasında devlet memurları kanununa tabi olarak çalışan kişilerin uyacağı disiplin hükümlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.İlgili hükümlere baktığımızda kanunun 125. maddesinde disiplin cezası vermeye yetkili amirlere ilişkin açıklamalar,127. maddesinde disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri ile disiplin soruşturmalarına başlama süreleri ve 128. maddesinde disiplin cezalarında karar sürelerine ilişkin açıklamalar yapılmış olup disiplin soruşturmasını yürütecek olanlara ilişkin bir açıklamaya ilgili mevzuatta yer verilmemiştir.Disiplin soruşturmalarında muhakkik olarak görevlendirilecek olanlara ilişkin belirlemeler çeşitli zamanlarda danıştay başkanlığı tarafından verilen kararlar doğrultusunda yapılmaktadır.İlgili danıştay kararlarına göre disiplin soruşturmasında muhakkik olarak görevlendirilenlerin hakkında disiplin soruşturması yapılan kişinin unvan olarak en az dengi veya üstü konumda olması gerekmektedir.

Danıştayın bu vermiş olduğu kararlar doğrultusunda hakkında disiplin soruşturması yapılacak kişinin disiplin amiri durumunda olan ve unvan olarak soruşturması yapılan memurun üstü olan kişilerce disiplin soruşturması yapılarak yine soruşturma yapan kişilerce disiplin cezası verilebilir mi? Konuya ilişkin olarak danıştay 12. dairesinin vermiş olduğu kararda disiplin amiri olarak ceza verecek kişi tarafından yürütülen disiplin soruşturması neticesinde yine aynı kişi tarafından disiplin cezası verilmesi kararını iptal etmiştir.İlgili kararda soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olması gerektiğine vurgu yapılmıştır.Tabiki danıştay başkanlığınca verilen kararda gözden kaçırılmaması gereken husus cezayı verecek kişi ile soruşturmayı yapan kişinin aynı olmaması hususudur.Yoksa hakkında soruşturma yapılan kişinin disiplin amiri pozisyonunda bulunan kişilere de disiplin soruşturması görevi verilebilir.Ancak bu gibi durumlarda disiplin cezasını  soruşturmayı yapan disiplin amiri değil bir üst disiplin amiri vermek zorundadır.

İlgili karar metninin özeti yazımız ekinde sunulmuştur.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2015/1975 E.  ,  2017/3074 K. "İçtihat Metni"

Disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılması da isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Soruşturma emri verilmesi; bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın değerlendirilmesi soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama sunulması, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir............

..............01.10.2009 tarihli ve 613 sayılı soruşturma emri ile ilçe tarım müdürü vekilinin muhakkik olarak görevlendirildiği, muhakkik olarak soruşturmayı yürüten müdür vekilinin, soruşturma sonunda da disiplin amiri sıfatıyla dava konusu cezayı verdiği görülmektedir. Bu durumda; hukuki güvenlik ilkesine aykırı olarak disiplin soruşturmasını yapan ile cezayı tesis edenin aynı kişi olduğu görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, temyize konu mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022, 09:53
YORUM EKLE