Ceza soruşturmasında önincelemede tanık yemini

öninceleme ceza soruşturması yapılırken tanıklara nasıl yemin ettirilir , tanık olarak ceza soruşturmasında ifadesi alınanların yemin işlemleri, ceza

Ceza soruşturmasında önincelemede tanık yemini

öninceleme ceza soruşturması yapılırken tanıklara nasıl yemin ettirilir , tanık olarak ceza soruşturmasında ifadesi alınanların yemin işlemleri, ceza soruşturmasında yemin metni

Ceza soruşturmasında önincelemede tanık yemini

Ceza soruşturmasında önincelemede tanık yemini 

Kamu kurumlarında ön incelemede ceza soruşturmasında muhakik olarak görevlendirilenler tanıkların ifadesine başvururken tanığın yemin etmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda ise yemine gerek kalmadan tanıktan ifade alınabilir.Tanık ifadesinde dikkat edilecek hususları başlıklar halinde anlatmaya çalışalım.

Tanıklığa başlamadan önce tanığa "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." şeklinde yemin verdirilir.

(2) Ancak, gerektiğinde veya o kişinin tanık sıfatıyla dinlenmesinde tereddüt hasıl olduğunda yemin, tanıklıktan sonraya bırakılabilir. Bu durumda yemin; "Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." şeklinde olur.

(3) Yemin yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yapılır. Yemin verilirken herkes ayağa kalkar.

(4) Dilsizlerden okuma, yazma bilmeyenler; işaretlerinden anlayan bir kimse vasıtasıyla ve işaretle, okuma yazma bilenler ise yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler.

(5) Ön inceleme safahatında, yemin etmiş tanığın yeniden dinlenmesi gerektiğinde yemin tekrarına gitmeden önceki yemini hatırlatılır.

(6) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir:

Dinlenme sırasında 15 yaşını bitirmemiş olanlar,

Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin nitelik ve önemini kavrayamayanlar,

Ön incelemeye konu olaylara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar.

YORUM EKLE