Disiplin cezalarına dava açma süreleri ne kadardır?

Disiplin Cezasına İtiraz Dava Açma Süresi: Disiplin cezasına itiraz ve dava açma süresi de önemlidir çünkü bu süreler kaçırılırsa artık dava açma imkanı kalmaz. Bu süreleri şu şekilde izah edebiliriz:

Disiplin Cezasına İtiraz Dava Açma Süresi

Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademenin durdurulması:7 günlük itiraz süresi, ardından 30 gün içinde karar verilir, sonrasında 60 günlük idari yargıda iptal davası açma süresi vardır.

Memurluktan çıkarma: 60 günlük idari yargıda iptal davası açma süresi vardır.

İptal davası sadece idari işlemin iptal edilmesini konu edinir. Tam yargı davası ise idarenin yaptığı bu işlemden ötürü zarara uğrayan kişinin tazminat talep ettiği davadır. Memur disiplin cezası iptali davası aslında bir iptal davasıdır.

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

Ancak iptal davası ve tam yargı (tazminat) davasının birlikte açılmasının önünde bir engel yoktur. Belirtmemiz gerekir ki burada tecrübeli bir avukat yardımı alınarak somut olaya göre izlenmesi gereken en yarayışlı yolun tespit edilmesi gerekir.

Editör: TE Bilisim