Deprem Bölgesindeki MEB personelinin yer değiştirmesinde tek hekim raporu yeterli sayılacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki illerde görev yapan MEB personelinin sağlık mazeretiyle tayin işleminde tek hekim raporunun yeterli olacağını belirtti. Genel Müdürlük tarafından deprem bölgesinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda;

"Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Görev Yapan Sözleşmeli / Kadrolu Öğretmen Ve Diğer Personelin Yer Değiştirme Duyurusu'nda Sağlık Mazereti Kapsamındaki Başvuru Başlığı altında 1.a) maddesinde talep edilen "Tedavi gerekliliğine ilişkin sağlık kurulu raporu ile hastalığın tedavisinin personelin görev yaptığı yerde mümkün olmadığına dair belge"nin, sağlık kurulu raporu yerine uzman hekim tarafından düzenlenmiş durum bildirir tek hekim raporu şeklinde verilmesi yeterli olup iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir." denildi.