Boş derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenmesi hakkında görüş

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, herhangi bir nedenle boş geçen derslere giren yöneticilerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesinin; aylık karşılığı ders görevinin üzerinde okuttukları derslerin ise söz konusu Kararda belirtilen saat sınırlarını geçmemek üzere ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesinin mümkün olabileceği yönünde görüş bildirdi.