Devlet Memurluğunun Sona Erme Halleri-I

Memurluğun Sona Erme Halleri, Memuriyet Hangi Hallerde Sona Erer?, Memurluğa Giriş Şartlarını Kaybetme ve Çekilme/Çekilmiş Sayılma

Devlet Memurluğunun Sona Erme Halleri-I

Devlet Memurluğunun Sona Erme Halleri-I

Memuriyete girmek nasıl Anayasal bir hak ise kişinin memuriyetten ayrılması da aynı şekilde Anayasal bir haktır. Kimse kamu hizmetine girmeye zorlanamayacağı gibi kamu hizmetlerinden ayrılmak için de zorlanamaz.  Kamu görevinin sona ermesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik maddelerinde düzenlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu'nun 98 maddesinde düzenlenen memuriyetin sona erme halleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Memuriyetin Sona Erme Halleri

1- Memuriyete Giriş Şartlarını Kaybetme

Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde Devlet memurluğuna atama yapmak için aranan genel ve özel şartlara yer verilmiştir. Genel şartlar tüm memur adayları için istenirken özel şartlar ise kişinin görev unvanı, kurumu ve kadroya göre değişiklikler göstermektedir. Memur olmak isteyenlerin mutlaka istenilen şartları taşıması gerekmektedir. 

Memuriyete alınmada aranan bu şartları memuriyeti süresince de taşıması gerekmektedir. Görev süresi içerisinde bu şartlardan birisinin kaybı kişinin memuriyetini sona erdirir. Kişinin memuriyete girme şartlarını baştan itibaren taşımamasına rağmen bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde de kişinin memuriyeti sona erer.

Kişinin memuriyete alınma şartlarını taşımaması sebebiyle memuriyetine son verildiği zaman memuriyete geri dönüş için beklemesi gereken bir süre var mıdır? 

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılan personeller için kanun belli bir süre geçmeden memuriyete dönemeyeceklerine dair düzenleme bulunmaktadır. Memuriyete alınma şartlarını kaybeden veyahut memur olma şartlarından birisini taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin yeniden memur olarak atanması için beklemesi gereken bir süre bulunmamaktadır. Bu kişiler memuriyete alınmak için aranılan şartları taşıdıkları zaman yeniden memur olarak atanabilirler. 

2-Çekilme ve Çekilmiş Sayılma

a- Çekilme

Devlet memurlarının genel haklarından birisi çekilme hakkıdır. Çekilme ya da istifa DMK'nın haklar kısmında düzenlenmiştir. Devlet memurları kanunda belirtilen esaslara uyarak memurluktan çekilebilirler. Çekilme konusunda uyulması gereken esaslar ise 657 sayılı yasanın 94 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. İstifa etmek isteyen memur kurumuna yazılı olarak talepte bulunmak zorundadır. Yazılı talepte bulunmuş olmak sürecin tamamlandığı anlamını taşımayıp kişinin talebinin kurum tarafından kabulü veya yerine atanan memurun gelmesi gerekmektedir.  Bu süre zarfında istifa eden kişinin göreve devam etmesi gerekir. Bekleme süresi 1 aydır. İstifa eden kişinin yerine 1 aya kadar memur gelmediği veya yerine vekaleten personel görevlendirilmediği durumda üstüne haber vererek görevden ayrılma hakkında sahiptir. Olağanüstü bir mazeret sebebiyle istifa eden kişi 1 aylık bekleme süresine tabi değildir. Bunlar üstüne haber vererek görevden ayrılabilirler.

Çekilmede devir teslim yapmak zorunda olanlar, bu işlem sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Olağaüstü durumlarda görevlerinden istifa edenlerin talebi kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar göreve başlamadıkça görevlerinden ayrılamazlar.

İstifa ettikten sonra mevzuatta belirlenen usule uyarak görevinden ayrılanlar 6 ay geçmedikçe memurluğa alınmazlar. Usulüne uymadan görevden ayrılanların memuriyete yeniden alınmaları için geççmesi gereken süre ise fiillerinin ağırlığına göre değişmektedir.  İstifanın kabulü ve yerine atanacak kimseyi beklemeden ayrılanlar 1 yıl, devir teslim yapmadan görevden ayrılanlar 3 yıl geçmeden memur olarak atanamazlar.Olağanüstü durumlarda belirlenen esaslara uymadan ayrılanlar ise hiçbir zaman memur olarak atanamazlar.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2019, 20:39
YORUM EKLE