Arşiv memuru ne iş yapar? arşiv memurunun görevleri nelerdir, arşiv memuru görev tanımı,

GÖREV ADI Arşiv Memuru  

2. GÖREV KAPSAMI          

Arşiv Memuru;  Arşiv belgelerinin tespit edilmesi, arşiv niteliği taşıyan ya da gelecekte arşiv vasfını kazanacak belgelerin korunması ve kayıt altına alınmasından sorumlu kamu memurudur

3. GÖREV DETAYI

3.1. Üniversitemiz birim arşivlerinden gelen dosyalara ait dosya içerik formları ile envanter formlarını kontrol etmek, hatalı ve eksik durumlarda ilgili birim arşiv sorumluları ile çalışarak eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak.

3.2. Kontrol işlemleri bittikten sonra arşive gidecek evrakları arşiv klasörleri şeklinde tasnifleyerek, klasörlerin etiketleme işlemlerini yapmak.

3.3. İşlemleri biten klasörleri arşivde ilgili yerlerine koymak.

3.4. Arşivde bulunan arşivlik malzemenin saklanması, korunması ile ilgili fiziksel şartların devamlılığını kontrol etmek.

2024 defterdarlık uzman maaşları 2024 defterdarlık uzman maaşları

3.5. Arşivden yapılan talepleri, evrakların ödünç verme işlemlerini ve takibin yapmak.

3.6. Bilgisayar ortamında yürütmekte olduğu çalışmalarını, sistemli ve belirli prensipler dahilinde yedeklemek.  

3.7. Mesleki alanda meydana gelen teknolojik ve bilimsel değişiklik ve gelişmeler ile ilgili mevzuatı takip ederek uygulanması sağlamak.

3.8. Kurumun  kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak.