Yurtdışında Doktorada Geçirilen Süreler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınırmı?

1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan  öğretim elemanlarının eğitim esnasında Geçirilen Süreler Yıllık İzin

Yurtdışında Doktorada Geçirilen Süreler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınırmı?

1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan  öğretim elemanlarının eğitim esnasında Geçirilen Süreler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınırmı?

Yurtdışında Doktorada Geçirilen Süreler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınırmı?

Yurtdışında Doktorada Geçirilen Süreler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınırmı?

1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan  öğretim elemanlarının eğitim esnasında yurtdışında geçirdikleri sürelerin yıllık  izinlerinin tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hakkında Devlet Personel Başkanlığınca verilen cevapta ilgili personellerin 1416 s.k kapsamında yurtdışında yapmış oldukları doktora esnasında geçen sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınması gerektiği yönünde görüş vermiştir.

ÖZET: 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan  öğretim elemanlarının eğitim esnasında yurtdışında geçirdikleri sürelerin yıllık  izinlerinin tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk. (10/7/2014-3512)

1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan öğretim  elemanlarının eğitim esnasında yurtdışında geçirdikleri sürelerin yıllık izinlerinin tespitinde  dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı  incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 08/04/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek  Talebe Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde; "Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı  yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet  yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır. Millî Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden  gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet  yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır. Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı  memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir  derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci  maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlar  hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 154  Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında,  hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu  kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında  değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 1416 sayılı Kanuna göre yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan  öğretim elemanlarının yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı  memuriyette geçmiş sayıldığından, bu sürelerin 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu  Genel Tebliği uyarınca ilgililerin yıllık izin hesabında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa  edilmektedir

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, 21:41
YORUM EKLE