YÖK'ten güncel eşdeğerlik duyurusu

YÖK'ten güncel eşdeğerlik duyurusu

YÖK'ten güncel eşdeğerlik duyurusu

YÖK'ten güncel eşdeğerlik duyurusu

YÖK'ten güncel eşdeğerlik duyurusu

YÖK'ten güncel eşdeğerlik duyurusu

YÖK, fakültelerin eşdeğerlilik kararında güncelleme yapıldığını, kurumların yapacakları işlemlerde bu tabloyu dikkate almaları gerektiğini belirtti.

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğıtim-Öğretım Dairesi Başkanlığı

Savı : E-75S50160-102.01.01-92774

Konu : Program Eşdeğerlıklen

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 11.12.2021 talihli ve E-75SS0160-102.01.01-91212 sayılı yazımız.

Yükseköğretim kurumlarımızda yer alan lisans programlarının hangi lisans programları ile eşdeğer olduğu Kurulumuz resmi web sayfasının aşağıda yer alan link adresinde guncellenerek yayınlanmakta olup ilgi (a) yazımız ile söz konusu link adresinde yer alan eşdeğerlik tablosunda güncelleme yapılmıştır Kamudaki bürokratik iş ve işlemler ile adayların bireysel eşdeğerlik yazısı taleplerinin azaltılması adına yayımlanan| tablo kurumlar tarafından kullanılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim

Süleyman Necati AKÇEŞME

Başkan a.

Genel Sekreter

  1.  Yükseköğretim kurumlarındaki içerikleri aynı, ancak isimleri farklı olan lisans programlarındaki isim kargaşası nedeniyle mezunların karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla alanında yetkin öğretim elemanlarının katılımıyla oluşturulan komisyonlar marifeti ve yükseköğretim kurumlan ile yükseköğretim paydaşlarının önerileri doğrultusunda, lisans bölüm/programlarının isimleri ve içerikleri gözden geçirilmiş ve sadeleştirilmiştir. Ek-1 tabloda yer alan mevcut bölüm/program isimleri ile yeni bölüm/program isimlerinin eşdeğer olduğuna ve yeni düzenlemenin 2020 YKS'den itibaren uygulanmasına,
  2.  Yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının kendi bünyelerinde yer alan ve öğrencisi bulunan mevcut lisans programlarından isimlerini koruyarak mevcut isimle devamını istedikleri programlar belirlenmiştir. Ek-2 tabloda yer alan yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarının mevcut isimlerinin ilgili yükseköğretim kurumlarında korunmasına, ancak bundan sonra bu isimlerle yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm/programı açılmamasına,
  3.  Yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarında kayıtlı olan mevcut öğrencilere mezuniyeti hak etmeleri durumunda halen kayıtlı oldukları program ismine göre diploma düzenlenmesine, mezunların ihtiyaçları doğrultusunda Yükseköğretim Kuruluna başvurmaları durumunda mezun oldukları programın yeni düzenlemeye göre eşdeğer olduğu programa ilişkin yazı verilmesine,
  4.  Lisans programlarının açılmasında ve lisans programları ile ilgili eşdeğerlik taleplerinde Ek-1 tablonun referans alınmasına,
  5.  Yükseköğretim kurumlarının, geleceğin meslekleri, dünyada ve ülkemizde gelişen şartlar ve doğan ihtiyaçlar çerçevesinde ortaya çıkan yeni mesleki ve akademik talepleri de göz önünde bulundurarak, Ek-1 tabloda yer almayan ve tablodaki bölüm/programlardan içerik ve isim yönüyle temel farklılık gösteren gelecekte açmak istedikleri yeni lisans bölüm/program taleplerini kanıta dayalı gerekçeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,
  6.  Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) dâhil bütün veri tabanlarında Ek-1 tablonun referans alınmasına ve verilerin bu tabloya uygun işlenmesine,

karar verilmiştir.

1 / 2

Mevcut Lisans Program Adı

Yeni Lisans Program Adı

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Eğitim İletişimi ve Planlaması

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Anaokulu Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Öğretmenliği

Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği

Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel Eğitim

Görme Engelliler Öğretmenliği

İşitme Engelliler Öğretmenliği

Özel Öğretmenlik

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Halk Öğretmenliği

İlköğretim Öğretmenliği

Halk Eğitimi

Üstün Zekalılar Öğretmenliği*

Temel Eğitim

Ağaç İşleri

Ağaç İşleri Öğretmenliği

Ağaç İşleri Endüstrisi Öğretmenliği

Ağaç İşleri Öğretmenliği

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği

Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği

Ev Yönetimi Öğretmenliği

Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği

İş ve Teknik Öğretmenliği

İş ve Teknik Öğretmenliği

İş ve Teknik Eğitimi

Almanca Öğretmenliği

Almanca Öğretmenliği

Alman Dili Eğitimi

Alman Dili Öğretmenliği

Arapça Öğretmenliği

Arapça Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Öğretmenliği

Bedem Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Öğretmenliği

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Büro Yönetimi Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

El Sanatları Öğretmenliği

El Sanatları Öğretmenliği

Çiçek, Örgü ve Dokuma Öğretmenliği

Dekoratif Eşya ve Çiçek Öğretmenliği

Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği

Dekoratif Ürünler Öğretmenliği

Dekoratif Ürünler ve Çiçek Öğretmenliği

Dokuma Öğretmenliği

Dokuma-Örgü Öğretmenliği

El Dokumaları ve Örgüleri Öğretmenliği

El ve Makine Nakışları Öğretmenliği

Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

Nakış Öğretmenliği

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Döküm Öğretmenliği

Döküm Öğretmenliği

Döküm

Döküm İşleri Öğretmenliği

Elektrik Öğretmenliği

Elektrik Öğretmenliği

Elektrik

Elektrik İşleri Öğretmenliği

Elektronik Öğretmenliği

Elektronik Öğretmenliği

Elektronik

Elektronik Haberleşme

Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği

Enerji Öğretmenliği

Enerji Öğretmenliği

Enerji

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Sosyoloji Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fen Bilimleri Öğretmenliği

Fen ve Tabiat Bilgileri Öğretmenliği

Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilimleri Eğitimi

Fen ve Tabiat Bilgileri

Fen ve Tabiat Bilgisi

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

Fizik Öğretmenlik Lisansı

Fransızca Öğretmenliği

Fransızca Öğretmenliği

Fransız Dili Eğitimi

Fransız Dili Öğretmenliği

Görsel Sanatlar Öğretmenliği

Görsel Sanatlar Öğretmenliği

Moda Tasarımı Öğretmenliği

Moda Tasarımı Öğretmenliği

Giyim Endüstrisi Öğretmenliği

Giyim Endüstrisi ve Giyim Eğitimi

Giyim Öğretmenliği

Giyim Sanatları Öğretmenliği

Giyim Sanatları Eğitimi

Hazır Giyim Öğretmenliği

Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği

Grafik Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

İngiliz Dil Eğitimi

İngiliz Dili Öğretmenliği

İşletme-Muhasebe ve Ticaret Eğitimi

İşletme-Muhasebe ve Ticaret Eğitimi

İşletme Öğretmenliği

İşletme-Muhasebe Öğretmenliği

Muhasebe Finansman Öğretmenliği

İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi

Japonca Öğretmenliği

Japonca Öğretmenliği

Japon Dili Öğretmenliği

Kalıpçılık Öğretmenliği

Kalıpçılık Öğretmenliği

Kalıpçılık

Kimya Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

Kontrol Öğretmenliği

Kontrol Öğretmenliği

Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği

Kuaför ve Güzellik Öğretmenliği

Kuaför ve Güzellik Öğretmenliği

Kuaförlük Öğretmenliği

Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği

Makine Öğretmenliği

Makine Öğretmenliği

Makine

Makine Resim ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği

Makine Ressamlığı

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Matbaa Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Mekatronik Öğretmenliği

Mekatronik Öğretmenliği

Mekatronik

Mesleki Eğitim Öğretmenliği

Mesleki Resim Öğretmenliği

Metal Öğretmenliği

Metal Öğretmenliği

Metal İşleri

Metal İşleri Öğretmenliği

Metalurji Öğretmenliği

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği

Mobilya İç Mimari

Mobilya İç Mimari Öğretmenliği

Mobilya ve Dekorasyon

Model-Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

Model-Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

Model

Model Öğretmenliği

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

Otomotiv Öğretmenliği

Otomotiv Öğretmenliği

Motor

Motor Öğretmenliği

Otomotiv

Müzik Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği

Müzik Eğitimi

Çalgı Öğretmenliği

Pazarlama Öğretmenliği

Resim-İş Öğretmenliği

Resim-İş Öğretmenliği

Resim İş Öğretmenliği

Resim Öğretmenliği

Resim-İş

Sağlık Eğitimi

Seramik Öğretmenliği

Tesisat Öğretmenliği

Tesisat Öğretmenliği

Sıhhi Tesisat Öğretmenliği

Tesisat

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Talaşlı Üretim Öğretmenliği

Talaşlı Üretim Öğretmenliği

Talaşlı Üretim

Tesviye

Tesviye Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Teknoloji Tasarım Öğretmenliği

Teknoloji Tasarım Öğretmenliği

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

Tekstil Öğretmenliği

Tekstil Öğretmenliği

Boya-Apre Öğretmenliği

İplik Öğretmenliği

Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği

Tekstil Terbiye Öğretmenliği

Trikotaj Öğretmenliği

Telekomünikasyon Öğretmenliği

Telekomünikasyon Öğretmenliği

Telekomükinasyon Teknolojisi Eğitimi

Telekomünikasyon Teknolojisi Öğretmenliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

Seyahat İşletmeleri Öğretmenliği

Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

Yapı Öğretmenliği

Yapı Öğretmenliği

Altyapı

Alt Yapı Eğitimi

Üst Yapı Eğitimi

Yapı

Yapı İşleri Öğretmenliği

Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

Yapı Tasarımı Öğretmenliği

Fizik Kimya Biyoloji Öğretmenliği

Fizik Kimya Öğretmenliği

Kimya-Fizik Öğretmenliği

İngilizce-Arapça Öğretmenliği

İngilizce-Çince Öğretmenliği

İngilizce-Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilimler ve Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Coğrafya-Tarih Öğretmenliği

Yabancı Diller Öğretmenliği

Yabancı Dil Öğretimi

Sanat

Temel Sanat ve Bilimler

Basım Teknolojileri

Basım Teknolojileri

Basım Yayın ve Üretim Teknolojileri

Basım Yayın Üretim Teknolojileri

Dijital Oyun Tasarımı

Dijital Oyun Tasarımı

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Çizgi Film ve Animasyon

Çizgi Film ve Animasyon

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Çizgi Film

Animasyon

Çizgi Film (Animasyon)

Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğrafçılık

Fotoğraf

Fotoğraf ve Grafik Sanatlar

Fotoğraf ve Video

Radyo,Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo ve Televizyon

Radyo, Sinema ve Televizyon

Sinema Televizyon ve Fotoğrafçılık

Sinema-TV-Fotoğrafçılık

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema ve Televizyon

Sinema-Televizyon

Sinema-TV

Sinema ve TV

Sinema

Sinema ve Dijital Medya

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar (Resim, Grafik)

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

Medya ve Görsel Sanatlar

Görsel İletişim Tasarımı

Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Tasarım

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Görüntü Sanatları

Sanat ve Görüntü Sanatları

İletişim ve Tasarımı

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yeni Medya

İletişim ve Tasarımı

Yeni Medya ve İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İletişim Tasarım

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım

Grafik Sanatlar

Grafik

Grafik Resimleme ve Baskı

Grafik Sanatlar

Grafik Sanatları (Engelliler Entegre YO)

Grafik Sanatları

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Müzik Teknolojisi

Müzik Teknolojisi

Müzik Teknolojileri

Aksesuar Tasarımı

Aksesuar Tasarımı

İç Mimarlık

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı

Sahne Dekoru ve Kostümü

Sahne Dekoru ve Kostümü

Sahne Dekor ve Kostümleri

Sahne Dekorları ve Kostümü

Sahne Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Moda Giyim Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Moda Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Deri Moda Tasarımı

Tekstil Tasarımı

Tekstil

Tekstil Sanatları

Tekstil Tasarımı ve Üretimi

Heykel

Heykel

Tahta Atölyesi

Maden Atölyesi

Taş Atölyesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Mimarlık Tarihi

Resim

Resim

Fresk-Vitray-Mozaik-Halı Atölyeleri

Gravür Atölyesi

Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar ve Resim

Resim-Baskı

Resim-Baskı Sanatları

Baskı Sanatları

Baskı Sanatları

Baskı Sanatı

Cilt

Cilt

Çini Tasarımı ve Onarımı

Çini Tasarımı ve Onarımı

Çini

Çini Tasarımı

Eski Çini Onarımları

Eski Yazı

Hat Sanatı

Hat

Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri

Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri

Halı Kilim Eski Kumaş

Halı Kilim

Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları

Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Halıcılık ve Kilimcilik

Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Halı-Kilim ve Eski Türk Kumaşları

Tezhip Sanatı

Tezhip Sanatı

Tezhip

Tezhip (Süsleme)

Çalgı Yapımı ve Onarımı

Çalgı Yapımı ve Onarımı

Çalgı Yapımı

Çalgı Yapım

Nefesli Sazlar Yapım Onarım

Piyano Onarımı Yapımı

Yaylı Çalgılar Yapımı

Yaylı Sazlar Yapım Onarım

El Sanatları

El Sanatları

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Sanatlar

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel El Sanatları

Dekoratif Sanatlar

Dekoratif Eşya ve Çiçek

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam Tasarımı

Seramik-Cam

Seramik

Seramik

Seramik Sanatları

Seramik Sanatları (Engelliler Entegre YO)

Seramik Tasarımı

Cam

Cam

Takı Tasarımı

Takı Tasarımı

Takı Teknolojisi ve Tasarımı

Yaylı Çalgılar

Yaylı Çalgılar

Keman

Keman

Viyola

Viyola

Viyolonsel

Viyolonsel

Kontrbas

Kontrbas

Kontrabas

Kontrobas

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar

Nefesli ve Vurma Çalgılar

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Üflemeli Çalgılar

Üflemeli Çalgılar

Nefesli Çalgılar

Nefesli Aletleri

Flüt

Flüt

Obua

Obua

Klarnet

Klarnet

Saksafon

Saksafon

Fagot

Fagot

Korno

Korno

Trompet

Trompet

Trombon

Trombon

Tuba

Tuba

Vurmalı Çalgılar

Vurmalı Çalgılar

Piyano

Piyano

Piyano, Arp ve Gitar

Piyano, Arp ve Gitar

Piyano, Arp, Gitar

Piyano-Arp-Gitar

Piyano ve Gitar

Arp

Arp

Gitar

Gitar

Mızraplı Çalgılar

Geleneksel Çalgılar

Geleneksel Çalgılar

Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Çalgı

Kompozisyon

Bestecilik

Kompozisyon (Bestecilik)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi

Bestecilik ve Müzik Teorisi

Bestecilik ve Orkestra Şefliği

Bestecilik ve Orkestra Şefliği

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Kompozisyon ve Şeflik

Orkestra ve Koro Şefliği

Orkestra ve Koro Şefliği

Koro Şefliği

Orkestra Şefliği

Caz

Caz

Nota Yazım Basım Dili

Ses Sanatları Tasarımı

Ses Sanatları Tasarımı

Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı

Bando Şefliği

Bando Şefliği

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Sahne Sanatları

Sahne Sanatları

Müzik ve Sahne Sanatları

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Tasarımı

Sanat ve Tasarım

Sanat ve Tasarım Yönetimi

Sanat Yönetimi

Opera

Opera

Opera-Şan

Opera ve Konser Şarkıcılığı

Opera Şarkıcılığı

Opera, Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı

Şan

Şan

Popüler Müzik Şarkıcılığı

Vokal Sanatı

Ses Eğitimi

Ses Eğitimi

Ses

Koro

Koro

Müzik Toplulukları

Müzik Toplulukları

Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

Bale

Bale

Bale Dansçılığı

Klasik Bale

Pantonim

Modern Dans

Modern Dans

Dans

Kareografi

Koreografi

Koreoloji

Tiyatro

Tiyatro

Tiyatro (Tarihi ve Teorisi)

Drama ve Oyunculuk

Oyunculuk

Oyunculuk

Tiyatro (Oyunculuk)

Müzikal

Müzikal

Müzikal Tiyatro

Müzikal Tiyatro

Kukla ve Gölge Oyunu

Kukla ve Gölge Oyunu

Türk Halk Oyunları

Türk Halk Oyunları

Halk Oyunları

Türk Halk Dansları

Müzikoloji

Müzikoloji

Geleneksel ve Modal Müzikler

Genel Müzikoloji

Müzik Bilimleri

Etnomüzikoloji ve Folklor

Etnomüzikoloji

Müzik Teorisi

Müzik Teorisi

Müzik Teorileri

Teori

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik

Türk Din Musikisi

Türk Din Musikisi

Geleneksel Türk Müziği

Geleneksel Türk Müziği

Geleneksel Müzikler

Geleneksel Türk Müzikleri

Türk Musikisi

Türk Musikisi

Türk Musikisi Temel Bilimler

Türk Müziği

Türk Müziği

Temel Bilimler

Türk Müziği Temel Bilimler

Temel Bilimler (Konservatuvar)

Klasik Türk Müziği

Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği

Geleneksel Türk Halk Müziği

Türk Sanat Müziği

Türk Sanat Müziği

Türk Sanat Müziği Temel Bilimler

Sahne ve Görüntü Sanatları

Performans

Performans

Müzik

Müzik

Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)

Müzik Performansları

Müzik Performansları

Müzik Yorumculuğu

Drama Yazarlığı ve Dramaturji

Drama Yazarlığı ve Dramaturji

Dramatik Yazarlık ve Dramaturji

Dramatik Yazarlık

Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dramaturji-Dramatik Yazarlık

Tiyatro Eleştirmenliği

Tiyatro Eleştirmenliği

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Arkeoloji

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Prehistorya

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Protohistorya

Türk-İslam Arkeolojisi

Türk İslam Arkeolojisi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Etnoloji

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Tarih

Tarih

Dünya Tarihi

Eskiçağ Tarihi

Genel Türk Tarihi

Ortaçağ Tarihi

Türk Memleketler Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yakın Çağ Tarihi

Yeni Çağ Tarihi

Halkbilimi

Halkbilimi

Halk Bilimi

Halkbilim

Türk Halkbilimi

Türk Halkbilimi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Mimari Restorasyon

Restorasyon ve Konservasyon

Rölöve-Restorasyon

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu

Tarih, Felsefe

Felsefe

Felsefe

Felsefe Tarihi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Kültürü

Almanca

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Amerikan Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arap Fars Dili Edebiyatı

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Arnavutça

Balkan Dilleri ve Edebiyatları

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Boşnakça

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çerkez Dili ve Kültürü

Sinoloji

Sinoloji

Çin Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Dilbilimi

Dilbilimi

Dil Bilimi

Dilbilim

İngiliz Dilbilimi

İngiliz Dilbilimi

İngiliz Dil Bilimi

Ermeni Dili ve Kültürü

Ermeni Dili ve Kültürü

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri

Fars Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransız Edebiyatı

Fransızca

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hırvat Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hindoloji

Hititoloji

Hititoloji

Hollanda Dili ve Edebiyatı

Hungaroloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Kültürü

İbrani Dili ve Kültürü

İbrani Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

İngiliz Dili ve Kültürü

İngiliz Edebiyatı

İngilizce

İngilizce -Almanca

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Kore Dili ve Edebiyatı

Kore Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı

Klasik Diller ve Edebiyatları

Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim ve Tercümanlık

Çeviribilim

Çeviribilimi

Çok Dilli Sözlü Çeviri

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim

Diller ve Kültürler Arası Çeviri Bilim

Mütercim-Tercümanlık

Uygulamalı Yabancı Diller

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

Çeviribilim (Almanca)

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca)

Çince Mütercim ve Tercümanlık

Çince Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Çince)

Farsça Mütercim ve Tercümanlık

Farsça Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Farsça)

Fransızca Mütercim veTercümanlık

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Çeviribilim (İngilizce)

Mütercim-Tercümanlık (Türkiye Türkçesi-İngilizce )

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)

Mütercim-Tercümanlık (Türkçe, Almanca, İngilizce)

Mütercim-Tercümanlık (Türkçe, Fransızca, Almanca)

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Türkçe, İngilizce, Fransızca)

Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca)

Mütercim Tercümanlık (İngilizce-Fransızca-Türkçe)

Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca)

Leh Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe)

Romen Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili

Rusça-Türkiye Türkçesi

Sümeroloji

Sümeroloji

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Yunanca

Almanca, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Almanca, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Almanca/Fransızca)

Mütercim Tercümanlık (Fransızca/Almanca)

Almanca, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Almanca, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Almanca/İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (İngilizce/Almanca)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Türk Dili

Türk Edebiyatı

Türkçe

Yeni Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Azerbaycan Dili ve Edebiyatı

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Süryani Dili ve Edebiyatı

Süryani Dili ve Edebiyatı

Zaza Dili ve Edebiyatı

Zaza Dili ve Edebiyatı

Bileşik Sanatlar

Bileşik Sanatlar

Tarih, Coğrafya ve Arkeoloji

Tarih-Coğrafya

Sosyal Bilimler

Ekonometri

Ekonometri

Finansal Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi

Ekonomi ve İdari Bilimler

Ekonomi ve İstatistik

Ekonomi-İşletme

Ekonomi-Maliye

Ekonomi-Yönetim Bilimleri

Ekonomik ve Mali İşletmecilik

Uluslararası Ekonomi ve Finans

Uluslararası İktisat

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

İşletme-Ekonomi

İktisat

İktisadi ve Ticari İlimler

İktisadi İşletme

İktisat Teorisi ve Kantitatif Yöntemler

İktisat-Maliye

İktisat ve Maliye

Maliye ve İktisat

İktisat-Muhasebe

İktisat

İktisat-Ticaret

İşletme İktisadı

İktisadi İşletmecilik

İşletme Ekonomisi

Kalkınma ve Planlama

Modern Parasal İktisat

Para İktisadi ve Bankacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Maliye

Mali Şube

Maliye-Muhasebe

Maliye-Siyasal Bilimler

Siyasal Bilimler ve Maliye

Maliye

Siyasi İlimler ve Maliye

Maliye-Siyasi İlimler

Sosyal Siyaset ve Maliye

Maliye-Sosyal Siyaset

İslam İktisadı ve Finans

İslam Ekonomisi ve Finans

İslam İktisadı ve Finans

İslam Ekonomisi ve Finansı

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Çalışmalar

Avrupa Birliği İlişkileri

Diplomasi ve Dış Münasebetler

Avrupa Birliği Çalışmaları

Uluslararası İlişkiler

Gümrük ve Uluslararası Dış İlişkiler

Gümrük ve Uluslararası İlişkiler

Küresel ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyasal ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi

Siyasal Bilimler ve Sosyal Siyaset

Siyasal İlimler ve Sosyal Siyaset

Sosyal Siyaset ve Siyasi İlimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve İdare

Siyaset ve İdari Bilimler

Siyaset ve Yönetim

Siyasi Bilimler

Siyasi Şube

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Sosyal Siyaset-Siyasi İlimler

Toplumsal ve Siyasal Bilimler

Psikoloji

Psikoloji

Davranış Bilimleri - Psikoloji Disiplini

Antropoloji

Antropoloji

Etnoloji

Fiziki Antropoloji

Paleoantropoloji

Sosyal Antropoloji

Sosyal Antropoloji Bilimleri

Coğrafya

Coğrafya

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Türkiye ve Ülkeler Coğrafyası

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kültür Yönetimi

Kültürel Çalışmalar

İletişim Bilimleri

İletişim Bilimleri

İletişim

Sosyoloji

Sosyoloji

İnsan ve Toplum Bilimleri

Sosyoloji ve İdare

Sosyoloji-Sosyal Çalışma

Basın ve Yayın

Basın ve Yayın

Gazetecilik

Gazetecilik

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Yeni Medya ve İletişim

Yeni Medya ve İletişim

Medya ve İletişim Sistemleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya

Medya ve İletişim

Yeni Medya ve İletişim Sistemleri

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Arşivcilik

Arşiv

Dokümantasyon ve Enformasyon

Dökümantasyon ve Enformasyon

Kütüphanecilik

Müzecilik

Müzecilik

Müzecilik ve Eski Eserleri Koruma

İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler

Politika ve Ekonomi

Politika ve Ekonomi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

İşletme Muhasebe

İşletme-Muhasebe

Finansal Muhasebe

Muhasebe

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Finansman

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe-Vergi

Finans ve Bankacılık

Finans ve Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Banka ve Muhasebe

Banka İşletmesi

Bankacılık

Bankacılık ve Finansman

Finansman

İşletme Finansı

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Finans

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Sigorta ve Banka

Sigortacılık

Sigortacılık

Sigortacılık ve Aktüerya

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Petrol ve Doğalgaz Yönetimi

Enerji İşletmeleri Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel Yönetimi

Girişimcilik

Girişimcilik

Uluslararası Girişimcilik

İşletme

İş İdaresi

İşletmecilik

Yöneticilik

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Yönetim Bilimleri ve Liderlik

Yönetim Bilimleri

Yönetim ve Organizasyon

Sanayi İşletmeciliği

Ticaret ve Sanayi İşletmesi

Ticaret ve Sanayi İşletmeciliği

İşletme-İstatistik

İşletme ve İstatistik

İşletme

İşletme-Maliye

İşletme ve Maliye

İşletme-Siyasal Bilimler

İşletme-Siyasi Bilimler

İşletme ve Siyasal Bilimler

İşletme ve Siyasi Bilimler

İşletme ve Siyasi İlimler

İşletme-Sosyal Bilimler

İşletme ve Sosyal Bilimler

İşletme-Sosyal Siyaset

İşletme ve Sosyal Siyaset

Sosyal Siyaset ve İşletme

Lojistik Yönetimi

Kargo

Lojistik

Lojistik ve Taşımacılık

Ulaştırma ve Lojistik

Lojistik Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

İşletme Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Sağlık Yönetimi

Sağlık İdaresi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Kamu Yönetimi

Kamu İşletmeciliği

Kamu Yönetimi

Amme İdaresi

İdari Şube

İdari İlimler

İdari Bilimler

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Reklamcılık

Reklamcılık

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Pazarlama

Pazarlama

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

Pazarlama ve Reklamcılık

Elektronik Ticaret ve Yönetimi

Elektronik Ticaret ve Yönetimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Kooperatifçilik

Sosyal Siyaset ve Kooperatifçilik

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

Uluslararası Perakende Yönetimi

Toptan ve Perakende Satış

Orta Kademe Yöneticilik

Hukuk

Hukuk

Üretim Yönetimi

Üretim

Üretim Yönetimi Kantitat Analizler

Beslenme

Beslenme Bilimleri

Biyoloji

Biyoloji

Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik

Botanik

Moleküler Biyoloji

Tıbbi Biyolojik Bilimler

Zooloji

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Biyoenformatik ve Genetik

Biyoenformatik ve Genetik

Genetik ve Biyoinformatik

Adli Bilimler

Adli Bilimler

Biyokimya

Biyokimya

Biyokimyagerlik

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Moleküler Biyoteknoloji

Çevre Bilimleri ve Yönetimi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Kimya

Kimya

Kimya Lisans ve Kimyagerlik

Kimyager

Kimyager Lisans

Kimyagerlik

Uygulamalı Kimya

Fiziki Coğrafya ve Jeoloji

Harita Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Harita ve Kadastro Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği

Jeodezi

Jeodezi ve Fotogrametri

Harita ve Kadastro

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Uzaktan Algılama ve CBS

Jeofizik

Jeofizik Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Deniz Bilimleri

Oşinografi

Jeoloji

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

Meteoroloji

Meteoroloji Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Tapu Kadastro

Tapu Kadastro

Yer Bilimleri

Yer Bilimleri Mühendisliği

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi

Astronomi ve Astrofizik

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Bilimleri ve Teknolojisi

Fizik

Fizik

Fizik Bilim Lisansı

Fizik Lisans

Matematiksel Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Optik ve Akustik Mühendisliği

Optik ve Akustik Mühendisliği

Fotonik

Fotonik

Matematik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Matematik

Matematik

Finansal Matematik

Matematik-Astronomi

Uygulamalı Matematik

Yüksek Matematik-Tasarı Geometri-Perspektif

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

Matematik ve Bilgisayar Programcılığı

Matematik-Bilgisayar

Aktüerya Bilimleri

Aktüerya Bilimleri

Aktüerya

Aktüerya ve Risk Yönetimi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İstatistik

İstatistik

İstatistik ve Yöneylem Araştırması

İstatistik-Ekonometri

İstatistik-Ekonometri ve Planlama

Ekonometri ve İstatistik

Matematik ve İstatistik

İstatistik-Matematik

İstatistik ve Maliye

Maliye ve İstatistik

İstatistik ve Siyasi İlimler

Siyasi İlimler ve İstatistik

İstatistik ve Sosyal Siyaset

İstatistik-Sosyal Siyaset

Fizik/Kimya/Biyoloji

Fizik-Kimya

Kimya-Fizik

Fizik-Matematik

Matematik-Fizik

Kimya-Biyoloji

Biyoloji-Kimya

Bilgisayar Kullanımı

Turizmde Bilgisayar Teknolojisi

Enformasyon Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojisi

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilgisayar ve Enformatik

Sistem Yönetimi

Veri Tabanı Uygulama

Web Tasarım

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Bilimleri

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme

Bilgisayar Programcılığı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi İşlem Enformasyon

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri

Adli Bilişim Mühendisliği

Adli Bilişim Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Kimya ve Proses Mühendisliği

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Mikroelektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Yapay Zeka Mühendisliği

Yapay Zeka Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Makine ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık Elektroniği

Uçak Elektriği

Uçak Elektrik ve Elektronik

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Uçak Elektrik-Elektronik

Uçak Elektroniği

Uçak Bakım ve Onarım Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Bakım ve Onarım

Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Uçak Gövde Bakım

Uçak Gövde-Motor

Uçak Motor Bakım

Uçak Teçhizat Bakım

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Uçak Sistemleri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Uçak ve Uydu Mühendisliği

Uzay ve Uydu Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yer Teçhizat Bakım

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Teknolojisi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarım Makineleri

Tarımsal Mekanizasyon

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Besin Teknolojisi

Gıda

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Gıda Bilimi

Gıda Bilimleri

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Gıda İşleme ve Mühendisliği

Tütün Teknolojisi Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı

Polimer Malzeme Mühendisliği

Polimer Malzeme Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Polimer Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

Deri Teknolojisi

Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrol Mühendisliği

Mücevherat Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Gemi ve Yat Tasarımı

Yat Tasarımı

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi

Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım

Mimarlık

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Şehircilik

Kıyı ve Liman Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Tıp Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Programları

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Sanayi Mühendisliği

Sistem Mühendisliği

Üretim Sistemleri Mühendisliği

Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları

İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Enerji ve Malzeme Mühendisliği

Mühendislik Bilimleri

Ulaştırma Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Bitki Koruma

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hayvansal Üretim

Hayvan Yetiştirme

Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Kültür Teknik

Organik Tarım İşletmeciliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

İşletme ve Tarım Ekonomisi

Zirai Ekonomi

Biyosistem Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Tarla

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi

Toprak

Tütün Eksperliği

Tütün Eksperliği

Ziraat

Genel Zirai Bilgiler

Ziraat Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Ziraat Teknolojisi

Tarım Teknolojisi

Tarım Ürünleri Teknolojisi

Bitki Sağlığı

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Zootekni

Zootekni

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

Tarım İşletmeciliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Park ve Bahçe Bitkileri

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Su Ürünleri

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Veteriner

Veteriner

Veterinerlik

Diş Hemşireliği

Diş Hekimliği

Diş Hekimliği

Gerontoloji

Gerontoloji

Tıp

Tıp

Ebelik

Ebelik

Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sağlık Memurluğu

Perfüzyon

Perfüzyon

Ortez ve Protez

Ortez ve Protez

Ortez-Protez

Odyoloji

Odyoloji

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Ergoterapi

Ergoterapi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Eczacılık

Eczacılık

Eczane Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Evde Bakım Hemşireliği

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Sosyal Çalışma-Hizmet

Sosyal Çalışma-Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Sosyal Politika

Sosyal Politika ve Çalışma Yönetimi

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aile ve Tüketici Bilimleri

Ev Ekonomisi

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi

Ev İş ve Ev Ekonomisi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yönetimi

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Ağırlama Hizmetleri

İkram Hizmetleri

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Otel Yöneticiliği

Seyahat İşletmeciliği

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İhtisası

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm İşletme

Turizm ve Otel Yöneticiliği

Turizm ve Otelcilik

Turizmde Büro Yönetimi

Uluslararası Konaklama ve Turizm

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük

Aletli Jimnastik

Atletizm

Basketbol

Futbol

Antrenörlük Eğitimi

Güreş

Hentbol

Kayak

Spor Bilimleri ve Teknolojisi

Voleybol

Yüzme

Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri

Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri

Engelliler İçin Egzersiz ve Spor

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon

Rekreasyon

Turizm Animasyonu

Turizm Rehberliği

Turist Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Rehberlik

Turizm ve Rehberlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği

Strateji ve Güvenlik (Askeri Yükseköğretim Kurumları)

Strateji ve Güvenlik (Askeri Yükseköğretim Kurumları)

Bilgi Yönetimi ve İstihbarat (Askeri Yükseköğretim Kurumları)

Bilgi Yönetimi ve İstihbarat (Askeri Yükseköğretim Kurumları)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Gümrük İşletme

Gümrük İşletme

Gümrük

Gümrük İşletmeciliği

Güvenlik Bilimleri

Güvenlik Yönetimi (Askeri Yükseköğretim Kurumları)

Güvenlik Yönetimi (Askeri Yükseköğretim Kurumları)

Özel Güvenlik ve Koruma

Sınır Güvenliği

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Hava Trafik Kontrolü

Hava Trafik Kontrolü

Hava Trafik Kontrol

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Güverte

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Hava Ulaştırma

Kara Ulaştırma

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Pilotaj

Pilotaj

Pilot Eğitimi

Pilotaj Eğitimi

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Havacılık İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık İşletmeciliği

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri

Yer Hizmetleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Dünya Dinleri

İslami Bilgiler

Uluslararası İlahiyat

İslami İlimler

İslami İlimler

Dini İlimler

İlahiyat

İlahiyat

İslam Bilimleri

İslam ve Din Bilimleri

Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları

Pasif veya Kapalı Program

*

:18.08.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararrı ile Sınıf Öğretmenliği altına alındı.

YORUM EKLE