ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

2022 Güncel ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri,

ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

2022 Güncel ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri,

ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

2022 Güncel ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri,

 ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ DOKÜMANI Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Komisyonu raporları ve Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığının değerlendirmelerini göz önünde bulunduran ÖSYM Yönetim Kurulu, Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararları almıştır. KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS Eşdeğerliği ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir. Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS’ye Eşdeğerliği Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS, YDS veya e-YDS’ye eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir. Eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile eşdeğerlik amacı ile kullanılabilir. Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6 ıncı madde ikinci fıkra (d) bendi uyarınca Türkiye’de yaptığı ve eşdeğerliğe konu sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmeyen ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez. Uluslararası Yabancı Dil sınavları eşdeğerlikleri dokümanında kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları; KPDS, ÜDS, YDS veya e-YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Dokümanda belirtilenlerin dışında kalan yabancı dil sınavları bu eşdeğerlik dokümanına göre değerlendirilemez. Eşdeğerlik verilen birden çok beceri ölçen sınavlara ait sonuç belgelerinde her beceri için ayrı bir alt test ve puanlama yapılıyor ancak genel bir puan ortalaması yer almıyor ise tüm alt testlerin puanlarının ortalaması alınarak ‘Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı’na göre değerlendirmesi yapılır. Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde girilen sınavlar için güncelleme tarihinden önce yürürlükte olan Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı geçerlidir. 30 günlük bu süre eşdeğerliği kaldırılmış sınavlar için de kabul edilir. Diğer durumlarda Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı güncelleme tarihi itibari ile uygulanır. ÖSYM-Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 06.04.2021, Sayfa 2 Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve sonuç belgesinin 6114 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla geçerli Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı uygulanır. Kurumumuz tarafından ilk kez Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’nin yayımlandığı 13/01/2012 tarihi öncesinde alınmış olan sonuç belgeleri için ilgili sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu uygulanır. İlgili sınavlar için eşdeğerlik tespiti, yukarıda belirtildiği şekilde yapılır ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek herhangi bir belge verilmez; ilgili kurumlar/kuruluşlar Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı doğrultusunda işlem yaparlar. İngilizce Sınavlarının KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS’ye Eşdeğerliği İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavlarının eşdeğer olduğu KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS puanları Tablo 1, 2, 3 ve 4’te verilmişti

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022, 23:15
YORUM EKLE