OHAL bölgesinde ikamet eden ve Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacak.  

OHAL bölgesinde ikamet eden ve Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacak.  

OHAL bölgesinde ikamet eden ve Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacak.  

OHAL bölgesinde ikamet eden ve Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacak.  

OHAL bölgesinde ikamet eden ve Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacak.  

OHAL bölgesinde ikamet eden ve Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacak.

Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kuramlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarmda eğitimine devam eden yurtdışmdan kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanacak.  Söz konusu öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumlan tarafından öğrencilere iade edilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 129

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yükseköğretim alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 2- (1) Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kuramlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarmda eğitimine devam eden yurtdışmdan kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır. Söz konusu öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumlan tarafından öğrencilere iade edilir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE