Öğretim görevlilerine 8 yıla 1 kademe verilirmi

Üniversitede görev yapan akademik personele 8 yıla 1 kademe uygulaması yapılırmı

Öğretim görevlilerine 8 yıla 1 kademe verilirmi

Üniversitede görev yapan akademik personele 8 yıla 1 kademe uygulaması yapılırmı

Öğretim görevlilerine 8 yıla 1 kademe verilirmi

Öğretim görevlilerine 8 yıla 1 kademe verilirmi

657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışan memurlarda 8 yıla 1 kademe uygulaması bulunmaktadır. Üniversitelerde akademik kadrolarda bulunan öğretim görevlilerinin bu haktan faydalanıp faydalanmayacağını mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye çalışalım.

Öğretim görevliliği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim elemanları arasında sayılmış, 31. maddesinde istihdamları düzenlenmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3. Maddesinde "Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:

Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.

Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Öğretim elemanlarının derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi esasları yine 2914 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. İlgili kanunda 8 yıllık hizmete karşılık herhangi bir kademe uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmamıştır.

YORUM EKLE