Memur Naklen Öğretim Elemanlığına Geçebilir mi?

memur akademik kadroya atanırken naklen geçiş yapabilirmi, memurluktan üniversite öğretim elemanlığına geçiş naklen atama olur mu

Memur Naklen Öğretim Elemanlığına Geçebilir mi?

memur akademik kadroya atanırken naklen geçiş yapabilirmi, memurluktan üniversite öğretim elemanlığına geçiş naklen atama olur mu

Memur Naklen Öğretim Elemanlığına Geçebilir mi?

Memur Naklen Öğretim Elemanlığına Geçebilir mi?

memur akademik kadroya atanırken naklen geçiş yapabilirmi, memurluktan üniversite öğretim elemanlığına geçiş naklen atama olur mu

Memurların bir kurumdan diğer bir kuruma nakli Devlet Memurları  Kanunun 74 üncü maddesinde düzenlenmiş olup sözkonusu maddenin 1 inci fıkrasında, “Memurların bu Kanuna tabi Kurumlar arasında Kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.657 sayılı yasa kapsamında olan kurumların memur nakillerinde ilgili kanun maddesi uygulanmaktadır.

217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesinde  " 657 sayılı Kanuna tabi kurumların memur kadrolarında çalışanlar ile söz konusu Kanun kapsamında olmayan ancak 217 sayılı K.H.K'nın kapsamında olan kurumlarda memur kadrosunda görev yapmayanların 657 sayılı Kanuna tabi memurluk kadrolarına naklen atanmalarını düzenlemektedir. Bu kapsamda, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile adı geçen Kanun kapsamında bulunanların başka personel kanunlarına tabi olarak naklen atanmalarının mümkün olmadığı görülmektedir.

Diğer taraftan, öğretim elamanlarının aylık, ödenek, atanma ve sair özlük haklarının düzenlendiği 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun incelenmesinden 657 sayılı Kanuna tabi olan memurların 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elamanı kadrosuna naklen atanmalarını düzenleyen bir hüküm olmadığı görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle , 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapanların  Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlığı kadrolarına atanmalarında  istifa etmek suretiyle eski görevlerinden ayrıldıktan sonra Üniversitelerdeki görevlerine başlamaları gerekmekte olup  memurluktan öğretim görevliliğine naklen atama mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 15:54
YORUM EKLE