Doçentlik Yönetmeliği ile ilgili YD kararı

Doçentlik Yönetmeliği ile ilgili YD kararı

Doçentlik Yönetmeliği ile ilgili YD kararı

Doçentlik Yönetmeliği ile ilgili YD kararı

Doçentlik Yönetmeliği ile ilgili YD kararı

Doçentlik Yönetmeliği ile ilgili YD kararı

Bilindiği üzere, 10.08.2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile; 15.04.2018 tarih ve 30392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliği”nin değişiklik yapılan bazı maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştı.

Danıştay’da açılan davada, 10.08.2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 1. maddesi ile; 15.04.2018 tarih ve 30392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliği”nin 4. maddesine eklenen 6. Fıkrada yer alan “Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın bu işlemlere karşı dava açması durumunda aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması davasının kesinleşmesine bağlıdır. Bu hükme aykırı olarak yapılan başvurular işleme alınmaz.” hükmü ile “Doçentlik Yönetmeliği”nin 6. maddesinin 1. Fıkrasının 4. Cümlesinin (a) bendinde yer alan “Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir..” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

Kararı okumak için tıklayınız

YORUM EKLE