Doçent unvanı alıp ataması yapılmayanların mali hakları

Doçent ek ders ödeme , doçent maaş ödemesi hakkında maliye görüşü

Doçent unvanı alıp ataması yapılmayanların mali hakları

Doçent ek ders ödeme , doçent maaş ödemesi hakkında maliye görüşü

Doçent unvanı alıp ataması yapılmayanların mali hakları

Doçent kadrosuna atanmayan doçent unvanı alanların ek ders ve maaş hakları 

Üniversitelerde doçent unvanını aldığı halde çeşitli nedenlerle doçent kadrosuna atanamayanların maaş özlük ve ek derslerine ilişkin maliye bakanlığınca verilmiş olan görüş yazısı ekdedir,

Doçentlik unvanı kazanılmasından doçentlik kadrosuna atama yapılmasına kadar geçen süreç kapsamında kişilere yapılacak ödemelere ilişkin Maliye Bakanlığının 03/10/2016 tarihli ve S. sayılı yazısında özetle; “Yükseköğretim Genel Kurulunun 18/5/2016 tarihli ve 10 numaralı oturumunda alınan Genel Kurul Kararı göz önünde bulundurularak, doçent unvanına sahip olan ancak doçent kadrosunda bulunmayan öğretim elemanlarının zorunlu ders yükleri ve ek ders ücreti ödemelerinin doçent kadrosunda olanlar gibi uygulanması gerektiği, bu itibarla, doçent unvanını almış ancak doçent kadrosuna atanmamış araştırma görevlisi ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanların aylık ve diğer mali haklarının atanmış oldukları kadrolar dikkate alınarak ödenmesi, buna karşılık ders vermeleri halinde, öncelikle doçent unvanı için öngörülen haftada asgari on saat zorunlu ders yükü düşüldükten sonra 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yine doçent unvanı için öngörülen gösterge esas alınarak ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” denilmektedir

YORUM EKLE