Akademik Personellerin Makam Tazminat Oranları

Akademik Personellerin Makam Tazminat Oranları üniversite profösör makam tazminat oranı, üniversite doçent makam tazminatı oranları

Akademik Personellerin Makam Tazminat Oranları

Akademik Personellerin Makam Tazminat Oranları üniversite profösör makam tazminat oranı, üniversite doçent makam tazminatı oranları

Akademik Personellerin Makam Tazminat Oranları

Akademik Personellerin Makam Tazminat Oranları

Üniversitelerde görev yapan akademik personellerin alacakları makam tazminatlarına ilişkin düzenleme 2914 sayılı yasanın Ek 2 inci maddesinde yer alan mevzuat düzenlemesi ile yapılmıştır.İlgili mevzuat hükümlerine bakıldığında üniversitelerde rektör,profesör ve doçent kadrolarında görev yapan kişilere makam tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

2914 sayılı Kanunun "Makam Tazminatı" başlıklı ek 2 nci maddesinde "Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev ünvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir. Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez." hükmü bulunmaktadır.2914 sayılı kanunun ekinde yer alan makam tazminatı cetveli yazımız ekinde yer almaktadır.İlgili cetvelden de görüleceği üzere profesör kadrolarında bulunanların makam tazminatları profesör kadrosuna ilk atanmalarında 4500 gösterge rakamından hesaplanmakta ilgili kişilerin bu görevde 3 yılını tamamlamalarından itibaren ise 6000 gösterge rakamına çıkmaktadır.Doçent kadrosuna atanmış olanların ise makam tazminatından faydalanmaları için ilgili kişilerin kazanılmış hak aylık derecelerinin birinci derece olması gerekmektedir.

MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

 

Sıra No

Kadro ve Görev Unvanı  

Göstergeleri

1 Rektörler 7.000
2 Profesörler (Bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla) 6.000
3 Profesörler 4.500
4 Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla) 2.000

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 21:22
YORUM EKLE