2023  ocak temmuz   döneminde emekli olacak memurun tazminatı (harcırahı)

2003 yılından önce emekli olan memurlara emekli olduklarında sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılından itibaren ise emekli olan memurlara sürekli görev yolluğu ödenmesinden vazgeçilmiş bunun yerine gösterge rakamı üzerinden tazminat ödenmesine başlanmıştır.Memurlar arasında halen emeklilik harcırahı olarak bilinen tazminatın tutarını ve yasal mevzuatını yazımızda açıklamaya çalışalım.

2023  yılı   ocak temmuz    döneminde emekliliğini isteyenlere, emekliye sevk olunanlara,  toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,  kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan TSK. Mensuplarına ve bu sayılanların görevleri sırasında ölmeleri durumunda kanuni mirasçılarına  13.558* gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardan damga vergisi kesildikten sonra kalan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

2023  yılı   ocak temmuz      döneminde emekli olacak olan memurlara ödenecek yolluk tutarları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

2023  Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı

2023  Yılı  ocak    ayı maaş katsayısı

     0,433684

Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı

13.558

13.558*0,433684 

5.879,88 Brüt Tutar

2.437,68 *7,59/1000

 44,63  Damga Vergisi

2023  yılı  ocak temmuz  Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı

5.835,26 - TL