2023 yılı arazi tazminat tutarları 

2023 yılı içinde arazi üzerinde çalışacak olan tekniker mühendis ve mimarlara ödenecek olan arazi tazminat tutarları 1-4 derecede olanlar için 45 ,00 TL kadro derecesi 5-15 arası olanlar için ise 42 TL olarak belirlendi.

II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:


a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

45,00

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

42,00

Bu tazminattan yararlananlardan; 1) 2) GÜNDELİK MİKTARI (TL) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödeni