2023 ocak temmuz en yüksek devlet memur aylığı 

Memurlar için yapılan bazı hesaplamalarda en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden hesaplama yapılamaktadır. En Yüksek Devlet Memuru olarak  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaş verileri dikkate alınır.. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın ek göstergesi 8400 olmasına rağmen kanun gereğince En Yüksek Devlet Memuru aylığı hesabında 8000 ek gösterge esas alınacaktır. Dolayısıyla esas alınan gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Buna göre, 2023 yılı Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı

= 9500 x 0,433684

= 4.119,99 TL'dir.