2023 ocak temmuz eczacı maaşları

Eczacılık fakültesi mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil “Eczacı” unvanlı kadrolarda da görev alabiliyor.

Devlet memuru olarak görev yapan Eczacılar, görev yaptıkları kurumlardan ve/veya yerlerden kaynaklı olarak döner sermaye ve diğer bazı ek ödemelerden de yararlanabiliyor. (Örneğin, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde çalışan bazı eczacılara ilave ek ödemeler, kalkınmada öncelikli yerlerde çalışanlara yapılan ek ödemeler)

Güncel maaşları

Devlet memuriyetine 8/2’den başlayan mesleki lisans mezunu “Eczacı” kadro unvanlı memurların, her derece/kademe/ hizmet yılı ve farklı gelir vergisi dilimlerinde, 2023 yılının ilk yarısındaki aylık net maaşları (sabit döner sermaye ödemesi dahil) konusunda bilgi vermesi bakımından mevzuatinyeri.com olarak hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tabloda Eczacı kadro unvanlı Devlet memurlarının aylık net maaş tutarları, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır. Eş ve çocuk durumuna göre Tabloda belirtilen aylık net maaş miktarına aile ve çocuk yardımı da eklenmelidir.

“Eczacı” kadrosunda görev yapanların aylık net maaşı

D/K

Kıdem Yılı

Aylık Net Maaş (2023 yılının ilk yarısında)

Yataklı Tedavi Kurumlarında Görev Yapanlar

Diğer Kurumlarda Görev Yapanlar

1/4

25 ve üstü

18.641,55 -TL

18.621,08-TL

1/1

17

18.518,80-TL

18.498,33-TL

2/1

14

18.721,78-TL

18.701,30-TL

3/1

11

17.863,31-TL

17.842,83-TL

4/1

8

17.580,48-TL

17.560,01- TL

5/1

5

16.786,73-TL

16.766,25-TL

6/2

3

16.698,52-TL

16.677,52-TL

7/1

2

16.587,10-TL

16.566,63-TL

8/2

0

16.141,77-TL

16.503,77-TL

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

*Çalışılan yer, kurum ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.

*Sendika aidatı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemeleri ile yabancı dil tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*BES kesintileri dikkate alınmamıştır.

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

2023 Yılı Memur Aile ve Çocuk Yardım Tutarları

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

2023 ocak- temmuz dönemi memur eş ve çocuk yardımı tutarları

2023 ocak- temmuz memur aile yardım tutarı : 985,76 TL

2023 ocak- temmuz 0-6 yaş çocuk yardımı : 216,84 TL

2023 ocak- temmuz 6 yaş üstü çocuk yardımı : 108,42 TL