2023 yılında geçici görevde konaklama için memura ödenecek ücretler 

Memurlar geçici görevde konaklama yaptıklarında geçici görev yolluk tutarlarına göre konaklama bedeli almaktadırlar. Memurlara ilk 10 gün ödenecek olan konaklama bedellerine yazımızda yer verdik. 

2023 YILI GÖREVLİ KAMU PERSONELİ

KONAKLAMA BEDELLERİ

 

 

 

KADROLAR

 

2023 GÜNLÜK

YEVMİYE

 

2023 GÜNLÜK

KONAKLAMA BEDELİ

(Görevlendirmenin ilk

10 günü için )

 

Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olan

 

236,00

 

354,00

 

Ek Göstergesi 6400 (Dahil) – 8000 (Hariç)

 

 

220,00

 

330,00

 

Ek Göstergesi 3600 (Dahil) – 6400 (Hariç)

 

 

212,00

 

318,00

 

Aylık Kadro/Derecesi 1-4 olanlar

 

203,00

 

304,50

 

Aylık Kadro/Derecesi 5-15 olanlar

 

200,00

 

300,00

Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim ve

İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara

Verilecek Harcırah ( Bakanlık Müfettişi) (1)

 

306,80

 

460,20

Bölge Düzeyinde Teftiş Denetim ve

İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara

Verilecek Harcırah (2)

 

259,60

 

389,40

İl Düzeyinde Teftiş Denetim ve

İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara

Verilecek Harcırah (3)

 

212,40

 

318,60

1- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33. Maddesinin b fıkrasının 1. Bendine göre , birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı (61,65  X 1,3 )

2- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33. Maddesinin b fıkrasının 2. Bendine göre , birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı (61,65  X 1,1 )

 

3- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33. Maddesinin b fıkrasının 3. Bendine göre , birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı (61,65  X 0,9 )